• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật xuất nhập cảnh

 

Công văn 1087/GSQL-GQ3 năm 2014 về thủ tục hải quan đối với xăng, dầu cung ứng (tái xuất) cho tàu bay trên các chuyến bay quốc tế xuất cảnh do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 1087/GSQL-GQ3
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1087/GSQL-GQ3
V/v thủ tục hải quan đối với xăng, dầu cung ứng (tái xuất) cho tàu bay trên các chuyến bay quốc tế xuất cảnh

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex
(Đ/c: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội)

Trả lời công văn số 225/PA-KD ngày 22/7/2014 của Công ty Cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1, Điều 65 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 66/2006/QH11 ngày 29/6/2006, khoản 11, Điều 23 Nghị định số 83/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay, việc Công ty cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex sử dụng Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu do Bộ Công Thương cấp và Giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không do Bộ Giao thông Vận tải cấp khi làm thủ tục tái xuất (cung ứng) xăng, dầu cho tàu bay trên các chuyến bay quốc tế xuất cảnh theo quy định tại Thông tư số 139/2013/TT-BTC ngày 09/10/2013 của Bộ Tài chính.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty Cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GQ3 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1087/GSQL-GQ3   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 07/08/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1087/GSQL-GQ3

105

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
243193