• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp nhà nước

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

Văn bản pháp luật về Sử dụng vốn nhà nước

Văn bản pháp luật về Vốn nhà nước tại doanh nghiệp

 

Công văn 10870/VPCP-KTTH năm 2017 báo cáo Quốc hội về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2016 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 10870/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10870/VPCP-KTTH
V/v Báo cáo Quốc hội về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2016

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 13370/BTC-TCDN ngày 05 tháng 10 năm 2017 về việc Báo cáo hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2016, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Báo cáo (kèm theo Công văn số 13370/BTC-TCDN nêu trên) để gửi Quốc hội Khóa XIV, kỳ họp thứ 4 theo đúng quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó TTg Chính phủ;
- VPCP: BTCN,
các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Văn Tùng, Lê Mạnh Hà, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, ĐMDN, QHĐP, TKBT, TGĐ Cng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10870/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 12/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Doanh nghiệp, hợp tác xã, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10870/VPCP-KTTH

268

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
364546