• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 10877/CT-TTHT năm 2013 về thuế thu nhập cá nhân đối với khoản tiền ăn giữa ca, ăn trưa do do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 10877/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10877/CT-TTHT
V/v: Thuế thu nhập cá nhân

Tp Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Posco ICT Việt Nam
Địa chỉ: 604A Diamond Plaza, số 34, đường Lê Duẩn, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
Mã số thuế: 0312508977

Trả lời văn bản ngày 10/12/2013 của Công ty về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với khoản tiền ăn giữa ca, ăn trưa, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Tiết g.5 Khoản 2g Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN:

“Khoản tiền ăn giữa ca, ăn trưa do người sử dụng lao động tổ chức bữa ăn giữa, ăn trưa ca cho người lao động dưới các hình thức như trực tiếp nấu ăn, mua suất ăn, cấp phiếu ăn.

Trường hợp người sử dụng lao động không tổ chức bữa ăn giữa ca, ăn trưa mà chi tiền cho người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân nếu mức chi phù hợp với hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trường hợp mức chi cao hơn mức hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì phần chi vượt mức phải tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân.

Mức chi cụ thể áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước và các tổ chức, đơn vị thuộc cơ quan hành chính sự nghiệp, Đảng, Đoàn thể, các Hội không quá mức hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Đối với các doanh nghiệp ngoài Nhà nước và các tổ chức khác, mức chi do thủ trưởng đơn vị thống nhất với chủ tịch công đoàn quyết định nhưng tối đa không vượt quá mức áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước.”

Trường hợp Công ty theo trình bày có cấp phiếu ăn giữa ca cho các nhân viên công trường thì khoản tiền dưới hình thức này không tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT2;
- P.PC; 
- Lưu VT; TTHT.
3414_316261 dttchung

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10877/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 26/12/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10877/CT-TTHT

207

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
250985