• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật kế toán


 

Công văn 10880/CT-TTHT năm 2013 về sử dụng hóa đơn bán hàng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 10880/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10880/CT-TTHT
V/v: Sử dụng hóa đơn

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Ichiban
Địa chỉ: Cụm 5-4 đường M14-KCN Tân Bình mở rộng, Quận Bình Tân
Mã số thuế: 0302402435

Trả lời văn thư số 02-13/ICB ngày 10/12/2013 của Công ty về sử dụng hóa đơn bán hàng, Cục thuế TP.HCM có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013) quy định đối tượng áp dụng:

“1. Người bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, gồm:

a) Tổ chức, hộ, cá nhân Việt Nam kinh doanh bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ tại Việt Nam hoặc bán ra nước ngoài;

b) Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ tại Việt Nam hoặc sản xuất kinh doanh ở Việt Nam bán hàng ra nước ngoài;

c) Tổ chức, hộ, cá nhân Việt Nam hoặc tổ chức, cá nhân nước ngoài không kinh doanh nhưng có bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ tại Việt Nam.”

Tổ chức, cá nhân khi tiến hành hoạt động kinh doanh phải thực hiện đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và sử dụng hóa đơn theo quy định của pháp luật.

Theo trình bày của Công ty về trường hợp cá nhân không có giấy phép đăng ký kinh doanh muốn làm nhà phân phối bán hàng hóa cho Công ty nhưng không sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa là không đúng quy định.

Cục thuế TP thông báo Công ty biết và thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT 1;
- Lưu: HC, TTHT.
- 3402-316138/2013 htrieu

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10880/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 26/12/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10880/CT-TTHT

171

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
250986