• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 10902/CT-TTHT năm 2013 về hoàn thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông làm bao bì đóng gói sẵn hàng hóa do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 10902/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10902/CT-TTHT
V/v: Hoàn thuế bảo vệ môi trường

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH TM SX bao bì nhựa Trường Thịnh Phú
Địa chỉ: 14A Tân Tạo, KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, TP.HCM
Mã số thuế: 0303218333

Trả lời văn bản số 02/13TTP ngày 02/12/2013 của Công ty về hoàn thuế bảo vệ môi trường (BVMT), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 30/2013/TT-BTC ngày 18/03/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoàn lại tiền thuế BVMT đối với túi ni lông làm bao bì đóng gói sẵn hàng hóa;

Trường hợp Công ty theo trình bày đã được cơ quan thuế hoàn thuế BVMT thì căn cứ vào hồ sơ đề nghị hoàn (Văn bản cam kết về việc mua bao bì để đóng gói sản phẩm, Biên bản xác nhận của Công ty đã bán cho người mua...), số thuế BVMT đã hoàn, hóa đơn giá trị gia tăng điều chỉnh giảm thuế BVMT đã lập để thực hiện hoàn trả tiền thuế BVMT cho bên mua, lập chứng từ chi tiền theo quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- P.KT1;
- Lưu (TTHT, HC).
 
3521-322311/13 TPVu

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10902/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 27/12/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10902/CT-TTHT

194

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
250993