• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 10914/BTC-CST năm 2014 điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Nghệ An do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 10914/BTC-CST
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 10914/BTC-CST
V/v điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Nghệ An

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Tài chính nhận được công văn số 3920/BKHĐT-QLKKT ngày 23/6/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin ý kiến về việc điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế (KKT) Đông Nam tỉnh Nghệ An phục vụ dự án Tổ hợp khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Becamex.

Sau khi nghiên cứu văn bản số 1651/UBND-ĐT ngày 25/3/2014 và văn bản số 3525/UBND-ĐT ngày 28/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về thẩm quyền mở rộng khu kinh tế: Điều 15 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế quy định như sau:

“Điều 15. Thẩm quyền thành lập, mở rộng khu công nghiệp, khu kinh tế

1. Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, mở rộng khu kinh tế phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển khu kinh tế đã được phê duyệt.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập, mở rộng khu công nghiệp đã có trong Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghiệp hoặc có trong Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế đã được phê duyệt.”

Theo đó, việc điều chỉnh mở rộng khu kinh tế Đông Nam Nghệ An do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

2. Về sự cần thiết điều chỉnh mở rộng KKT Đông Nam Nghệ An: Theo báo cáo của UBND tỉnh Nghệ An tại các văn bản số 1651/UBND-ĐT và số 3525/UBND-ĐT nêu trên, Bộ Tài chính thấy rằng cần thiết mở rộng khu kinh tế Đông Nam Nghệ An bao gồm toàn bộ Dự án khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Becamex để thống nhất cơ chế, chính sách chung cho dự án, tạo điều kiện cho chủ đầu tư có thể sử dụng những điều kiện tối ưu để thực hiện đầu tư và thu hút các nguồn vốn từ những nhà đầu tư thứ phát một cách hiệu quả, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ đầu tư xây dựng hạ tầng khu kinh tế, tạo nhiều công ăn, việc làm cho xã hội, nâng cao thu nhập của người dân...

3. Về ảnh hưởng tới nguồn thu ngân sách: Bộ Tài chính thống nhất với đánh giá của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, nếu triển khai dự án thành công sẽ đem lại lợi ích cho ngân sách nhà nước về sau.

Từ những nội dung nêu trên về cơ bản Bộ Tài chính thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc xin chủ trương điều chỉnh quy hoạch KKT Đông Nam phục vụ dự án Tổ hợp khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Becamex của tỉnh Nghệ An.

Ngoài ra, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ sung báo cáo Thủ tướng Chính phủ thông tin về kế hoạch dự kiến di dời, tái định cư các hộ dân trong khu vực 750 ha nằm ngoài Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An (Khu vực 3 giai đoạn 2) và làm rõ tiến độ triển khai từng giai đoạn để đảm bảo tính khả thi và điều kiện cho phép triển khai. Trường hợp Thủ tướng đồng ý và quyết định mở rộng Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An theo nội dung trình của UBND tỉnh Nghệ An thì chính sách ưu đãi thuế sẽ áp dụng theo các quy định hiện hành đối với Khu kinh tế.

Kính chuyển quý Bộ tham khảo, tổng hợp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- UBND tỉnh Nghệ An;
- TCT, TCHQ;
- Cục QLCS;
- Vụ PC, Vụ NSNN;
- Lưu: VT, CST (PXNK).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Điều 15. Thẩm quyền thành lập, mở rộng khu công nghiệp, khu kinh tế

1. Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, mở rộng khu kinh tế phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển khu kinh tế đã được phê duyệt.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập, mở rộng khu công nghiệp đã có trong Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghiệp hoặc có trong Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế đã được phê duyệt.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10914/BTC-CST   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 06/08/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10914/BTC-CST

135

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
243022