• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 10932/TCHQ-TXNK năm 2016 về ưu đãi thuế nhập khẩu đối với dự án đảo Vũ Yên do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 10932/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10932/TCHQ-TXNK
V/v ưu đãi thuế nhập khẩu đối với dự án đảo Vũ Yên

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hải Phòng;
- Tập đoàn Vingroup - Công ty cổ phần.

 

Ngày 17/8/2016, Bộ Tài chính có công văn số 11477/BTC-CST về việc ưu đãi thuế nhập khẩu đối với dự án khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yên của Tập đoàn Vingroup. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan TP. Hải Phòng tổ chức thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn số 11477/BTC-CST ngày 17/8/2016. Trường hợp có vướng mắc, đề nghị Cục Hải quan TP. Hải Phòng báo cáo Tổng cục Hải quan và nêu ý kiến đề xuất để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng, Tập đoàn Vingroup - Công ty cổ phần biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
Lưu Mạnh Tưởng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10932/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 18/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10932/TCHQ-TXNK
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331659