• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Vướng mắc C/O

 

Công văn 1094/GSQL-TH năm 2014 vướng mắc C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 1094/GSQL-TH
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1094/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi:

Kính gửi: Công ty TNHH Loreal Việt Nam
(34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Ni)

Trả lời công văn số LVN2014-02 ngày 5/8/2014 của Công ty TNHH Loreal Việt Nam đề nghị xác minh C/O mẫu E số tham chiếu E14470ZC39844790 ngày 22/7/2014, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về chữ ký trên C/O mẫu E có số tham chiếu nêu tại công văn dẫn trên, Tổng cục Hải quan sẽ gửi văn bản yêu cầu cơ quan cấp C/O Trung Quốc xác minh C/O mẫu E dẫn trên và thông báo khi có kết quả xác minh.

2. Về thư xác minh tính hợp lệ của C/O mẫu E, theo Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc, kết quả quả xác minh tính hp lệ của C/O ch được chấp nhận khi cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Trung Quốc gi trực tiếp tới Tổng cục Hải quan. Theo đó, thư này không được xác nhận từ đầu mối liên lạc chính thức và kết quả xác minh gửi thông qua doanh nghiệp là không phù hợp vi quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty biết.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh (để biết)
- Lưu: VT,TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1094/GSQL-TH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 11/08/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1094/GSQL-TH

113

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
243398