• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Quản lý mỹ phẩm


 

Công văn 10947/QLD-MP năm 2015 đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược ban hành

Tải về Công văn 10947/QLD-MP
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10947/QLD-MP
V/v: đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công ty TNHH thương mại dịch vụ quảng cáo Huyền Minh

 

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm và Hiệp định mỹ phẩm ASEAN;

Căn cứ Biên bản kiểm tra hậu mại ngày 14/5/2015 đối với Công ty TNHH thương mại dịch vụ quảng cáo Huyền Minh,

1. Cục Quản lý Dược thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc 03 sản phẩm sau:

STT

Tên sản phẩm

Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được Cục Quản lý Dược cấp

Ngày cấp

1

3W Clinic Collagen Clear Softener

71556/13/CBMP-QLD

04/5/2013

2

3W Clinic Collagen Whitening Essence

71557/13/CBMP-QLD

04/5/2013

3

3W Clinic Collagen Whitening Eye Cream

71559/13/CBMP-QLD

04/5/2013

Các sản phẩm trên do Công ty TNHH thương mại dịch vụ quảng cáo Huyền Minh (địa chỉ: 256/9E/12 (số mới do Cơ quan địa chính cấp: 958/23/12) Lạc Long Quân, phường 8, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) nhập khẩu và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi: Thành phần công thức ghi trên nhãn gốc không thống nhất với thành phần công thức ghi trên Phiếu công bố sản phẩm đã được Cục Quản lý Dược cấp số tiếp nhận.

2. Công ty TNHH thương mại dịch vụ quảng cáo Huyền Minh phải:

- Gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng và tiến hành thu hồi toàn bộ các sản phẩm nêu trên.

- Gửi báo cáo thu hồi các sản phẩm trên theo quy định về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/7/2015.

3. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra, giám sát việc thu hồi mỹ phẩm trên của Công ty TNHH thương mại dịch vụ quảng cáo Huyền Minh, báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược.

4. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi sản phẩm mỹ phẩm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng Trương Quốc Cường (để b/c);
- Tạp chí Dược và Mỹ phẩm;
- Lưu: VT, TTr, MP.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tất Đạt

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10947/QLD-MP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược   Người ký: Nguyễn Tất Đạt
Ngày ban hành: 22/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10947/QLD-MP

201

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
279997