• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


 

Công văn 10948/VPCP-CN năm 2020 về chuyển đổi hình thức đầu tư dự án xây dựng bổ sung cầu mới Tân Kỳ Tân Quý thuộc Dự án BOT cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn An Sương - An Lạc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 10948/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10948/VPCP-CN
V/v chuyển đổi hình thức đầu tư dự án xây dựng bổ sung cầu mới Tân Kỳ Tân Quý thuộc Dự án BOT cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn An Sương - An Lạc

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2020

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (văn bản số 4841/UBND-DA ngày 16 tháng 12 năm 2020) về việc chuyển đổi hình thức đầu tư dự án xây dựng bổ sung cầu mới Tân Kỳ Tân Quý thuộc Dự án BOT cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn An Sương - An Lạc, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Tại văn bản số 1598/VPCP-CN ngày 22 tháng 02 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định theo thẩm quyền việc điều chỉnh, bổ sung các hạng mục công trình (trong đó có cầu Tân Kỳ Tân Quý) vào Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn từ An Sương đến An Lạc. Vì vậy, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh căn cứ tình hình thực hiện, quy định của pháp luật về đầu tư công, đầu tư theo hình thức đối tác công tư và khả năng cân đối nguồn Ngân sách Thành phố để quyết định việc chuyển đổi hình thức đầu tư dự án nêu trên theo thẩm quyền, đúng quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: GTVT, KH&ĐT, TC, XD;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, PL, TKBT, V.I, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10948/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 29/12/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10948/VPCP-CN
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
461332