• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 1096/BYT-MT năm 2021 về tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới tại nơi làm việc do Bộ Y tế ban hành

Tải về Công văn 1096/BYT-MT
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1096/BYT-MT
V/v tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới tại nơi làm việc

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tại Việt Nam, dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp với chng biến th mới, có mức độ lây nhiễm cao, có nguy cơ lây lan nhanh trong cộng đồng, cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp. Thực hiện ý kiến chđạo của Th tướng Chính ph tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa chng dịch, vừa phát triển kinh tế, không dừng hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng phải kim soát chặt chẽ việc bo đảm an toàn tại các cơ sở sản xuất kinh doanh; Bộ Y tế (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19) đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là UBND cấp tnh) thực hiện các nội dung sau:

1. Tăng cường kiểm tra và đôn đốc các cơ sở lao động trên địa bàn quản lý nghiêm túc thực hiện Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban ch đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chng và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động”; đặc biệt ch đạo công tác tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

2. Yêu cầu người sử dụng lao động tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thường xuyên kim tra và nhắc nhở người lao động thực hiện nghiêm yêu cầu “5K” trong phòng, chống dịch (đeo khu trang, kh khuẩn, không tập trung đông người, giữ khoảng cách khi tiếp xúc, khai báo y tế).

3. Yêu cầu người lao động cài đặt ứng dụng truy vết Bluzone và thường xuyên bật Blutooth đứng dụng hoạt động hiệu quả, nhằm cảnh báo sớm nguy cơ tiếp xúc với người nhiễm, người nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2 để giúp cơ quan chức năng phát hiện, truy vết nhanh những người có khả năng bị lây nhim.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Y tế (Cục Quản lý môi trường y tế).

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Vũ Đức Đam (đ b/c);
- Đ/c BT (đ b/c);
- Các thành viên Ban ch đạo Quốc gia PC COVID-19;
- Các Thứ trưng;
- BTV Tnh ủy, Thành ủy;
- Sở Y tế, Sở LĐTB&XH các tnh/TP;
- Lưu: VT, MT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Xuân Tuyên

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1096/BYT-MT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế   Người ký: Đỗ Xuân Tuyên
Ngày ban hành: 23/02/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1096/BYT-MT

323

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
465665