• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 10963/VPCP-KTTH năm 2017 về bổ sung vốn điều lệ cho Công ty Thủy lợi Nam Nghệ An do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 10963/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10963/VPCP-KTTH
V/v bổ sung vốn điều lệ cho Công ty Thủy lợi Nam Nghệ An

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 13057/BTC-TCDN ngày 29 tháng 9 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại Công văn số 7176/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2017 về việc cấp bổ sung vốn điều lệ cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy lợi Nam Nghệ An, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 13057/BTC-TCDN nêu trên. Giao Bộ Tài chính xử lý cụ thể.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vương Đình Huệ, Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, L
ê Mạnh Hà, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, ĐMDN, TGĐ Cng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10963/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 13/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10963/VPCP-KTTH

131

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
364549