• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 10966/CT-TTHT năm 2013 về lập hoá đơn bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 10966/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 10966 /CT-TTHT
V/v: Hoá đơn.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2013.

 

Kính gửi:

Công ty TNHH ACACIA I.T Việt Nam
Địa chỉ: 97 Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Mã số thuế: 0306533559

Trả lời văn thư số 131129/ACACIA-CV ngày 29/11/2013 của Công ty về hoá đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 3 Điều 18 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về hoá đơn bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ:

Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).”

Trường hợp Công ty có ký hợp đồng thuê nhà đến ngày 31/01/2014, đã thanh toán hết tiền thuê nhà và bên cho thuê cũng đã lập hoá đơn giao cho Công ty nhưng do tình hình hoạt động Công ty đã thực hiện thanh lý hợp đồng thuê nhà vào ngày 31/12/2013 thì hai bên (thuê và cho thuê) lập biên bản điều chỉnh đồng thời bên cho thuê lập hoá đơn điều chỉnh theo quy định trên.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT2;
- P.PC;
- Lưu (TTHT, HC).
3340-314141/13-TPVu

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10966/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 30/12/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10966/CT-TTHT

166

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
251001