• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


 

Công văn 1098/XNK-TH năm 2015 về thủ tục nhập khẩu gỗ từ Campuchia do Cục Xuất nhập khẩu ban hành

Tải về Công văn 1098/XNK-TH
Bản Tiếng Việt

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1098/XNK-TH
V/v th tục nhập khẩu gỗ từ Campuchia

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH Đồ gỗ mỹ nghệ Hoàng Hà
(Địa chỉ: Phố Đồng Tiến, Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh)

Trả li công văn số 05/CV-MNHH ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Công ty TNHH Đồ gỗ mỹ nghệ Hoàng Hà đề nghị Bộ Công Thương cấp văn bản liên quan đến thủ tục nhập khẩu gỗ từ Campuchia, Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Về việc nhập khẩu gỗ: theo quy định hiện hành, thương nhân nhập khẩu gỗ làm thủ tục nhập khẩu tại cơ quan hải quan và không phải xin giấy phép nhập khẩu của Bộ Công Thương.

Về việc quá cảnh hàng hóa giữa Việt Nam và Campuchia: Hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa Chính phủ Hoàng gia Campuchia và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam áp dụng với hàng hóa của mỗi Bên xuất khẩu đi nước thứ ba, hoặc nhập khẩu từ nước thứ ba về, hoặc hàng hóa vận chuyển từ một địa phương này sang một địa phương khác của một Bên ký kết. Do vậy, Công ty căn cứ điều khoản giao hàng thỏa thuận trong Hợp đồng mua bán với doanh nghiệp xuất khẩu của Lào để xác định chủ sở hữu của lô hàng. Trường hợp hàng hóa khi vận chuyển qua lãnh thổ Campuchia thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp xuất khẩu của Lào thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa Việt Nam và Campuchia.

Trên đây là ý kiến trả lời của Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương để Công ty TNHH Đồ gỗ mỹ nghệ Hoàng Hà biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;

- Cục trưởng;
- Lưu: VT, TH, tamvm.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thanh Hải

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1098/XNK-TH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Xuất nhập khẩu   Người ký: Trần Thanh Hải
Ngày ban hành: 09/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Tại Công văn 1098/XNK-TH Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương có ý kiến về việc nhập khẩu gỗ như sau: theo quy định hiện hành, thương nhân nhập khẩu gỗ làm thủ tục nhập khẩu tại cơ quan hải quan và không phải xin giấy phép nhập khẩu của Bộ Công Thương.

Đối với việc quá cảnh hàng hóa giữa Việt Nam và Campuchia: Hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa Campuchia và Việt Nam áp dụng với hàng hóa của mỗi Bên xuất khẩu đi nước thứ ba, hoặc nhập khẩu từ nước thứ ba về, hoặc hàng hóa vận chuyển từ một địa phương này sang một địa phương khác của một Bên ký kết.

Do vậy,trường hợp hàng hóa khi vận chuyển qua lãnh thổ Campuchia thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp xuất khẩu của Lào thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa Việt Nam và Campuchia.

Từ khóa: Công văn 1098/XNK-TH

2.500

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
297965