• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật các tổ chức tín dụng


 

Công văn 10997/CT-TTHT năm 2013 bổ sung thông tin đăng ký thuế số tài khoản mở tại ngân hàng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 10997/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:10997/CT-TTHT
V/v : Bổ sung thông tin đăng ký thuế số tài khoản mở tại ngân hàng

Tp Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty cổ phần dệt may đầu tư thương mại Thành Công
Địa chỉ: 36 Tây Thạnh, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM
Mã số thuế: 0301446221

Trả lời văn bản số 08/PKT-TCG ngày 12/12/2013 của Công ty về bổ sung thông tin đăng ký thuế số tài khoản mở tại ngân hàng; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 9 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế:

“Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký thuế

Đối với người nộp thuế đã được cấp đăng ký thuế nhưng chưa thông báo thông tin về các tài khoản của người nộp thuế đã mở tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng với cơ quan thuế trước thời điểm Nghị định 83/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì phải thông báo bổ sung tại Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này, thời hạn chậm nhất ngày 31 tháng 12 năm 2013.

Người nộp thuế trong quá trình sản xuất kinh doanh, khi có thay đổi, bổ sung số tài khoản tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng thì phải thông báo cho cơ quan Thuế trực tiếp quản lý trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày phát sinh sự thay đổi tại Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này (thay thế Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế).”

Trường hợp Công ty theo trình bày có nghiệp vụ vay tiền ngân hàng để thanh toán cho nhà cung cấp, mỗi nghiệp vụ vay tiền ngân hàng sẽ cấp cho Công ty một tài khoản mới, sau đó sẽ chuyển tiền từ tài khoản vay này vào tài khoản nhà cung cấp, khi công ty hoàn trả khoản vay thì tài khoản sẽ tự khóa và không sử dụng lại nữa thì mỗi khi ngân hàng cấp tài khoản vay mới cho Công ty, Công ty phải tiến hành thông báo cho cơ quan thuế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được cấp tài khoản mới theo hướng dẫn nêu trên.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT1;
- P.PC;
- Lưu (TTHT, HC).
3459-317959-Thắng

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10997/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 31/12/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10997/CT-TTHT

159

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
251005