• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona


Văn bản pháp luật về Phòng chống bệnh truyền nhiễm

Văn bản pháp luật về Phòng chống dịch bệnh

Văn bản pháp luật về Thuyền viên hàng hải

 

Công văn 1100/CHHVN-ĐKTBTV năm 2020 giải quyết khó khăn, vướng mắc về chứng chỉ chuyên môn cho thuyền viên trong mùa dịch Covid-19 do Cục Hàng hải Việt Nam ban hành

Tải về Công văn 1100/CHHVN-ĐKTBTV
Bản Tiếng Việt

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1100/CHHVN-ĐKTBTV
V/v giải quyết khó khăn, vướng mắc về chứng chỉ chuyên môn cho thuyền viên trong mùa dịch Covid-19

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Chủ tàu;
- C
ác Tổ chc qun lý thuyền viên;
- Các Hiệp hội ch tàu;
- Các Cng vụ Hàng hi.

Đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn Thế giới, ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế toàn cầu, trong đó có hoạt động vận tải biển. Một trong số các khó khăn mà chủ tàu hiện đang gặp phải là việc thay thế, bổ sung thuyền viên cho tàu biển, do chính sách đóng cửa biên giới, phong tỏa, cách ly phòng, chống dịch bệnh của hầu hết các nước trên Thế giới. Dẫn đến, khi thuyền viên đang làm việc trên tàu biển bị hết hạn chứng chỉ chuyển môn, nhưng chủ tàu không thể thay thế hoặc bàn giao chứng chỉ chuyển môn đã được gia hạn mới cho thuyền viên được.

Căn cứ Thông tri số 4204/Add.5 ngày 17/3/2020 của Tổ chức hàng hải thế giới (IMO) về hướng dẫn nội dung liên quan đến chứng chỉ của thuyền viên trong mùa dịch Covid-19;

Căn cứ chỉ đạo số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19;

Thực hiện chỉ đạo tại công văn số 2878/BGTVT-HTQT ngày 27/3/2020 của Bộ Giao thông vận tải về việc triển khai hướng dẫn của IMO liên quan đến chứng chỉ thuyền viên bị ảnh hưởng do dịch Covid-19;

Cục Hàng hải Việt Nam thông báo:

1. Để tháo gỡ khó khăn cho chủ tàu và thuyền viên, kể từ 00h:00 ngày 31/3/2020, các loại Chứng chỉ chuyên môn, Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, Giấy công nhận giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, Giấy xác nhận việc cấp giấy chứng nhận của thuyền viên (sau đây gọi chung là chứng chỉ thuyền viên) do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp, của thuyền viên đang đảm nhiệm chức danh trên tàu biển bị hết hạn, được gia hạn sử dụng tiếp 03 (ba) tháng tính từ ngày chứng chỉ thuyền viên đó hết hạn. Thời gian gia hạn tối đa đến hết ngày 31/7/2020.

Quy định này không áp dụng đối với chứng chỉ thuyền viên bị cơ quan có thẩm quyền thực hiện thu hồi do vi phạm các quy định của pháp luật.

(Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đề nghị cấp mới, cấp lại chứng chỉ thuyền viên vẫn thực hiện bình thường theo quy định hiện hành).

2. Trường hợp có thuyền viên áp dụng quy định gia hạn chứng chỉ chuyên môn theo quy định nói trên, chủ tàu, tổ chức quản lý thuyền viên có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản đến Cục Hàng hải Việt Nam (qua Phòng Đăng ký tàu biển và thuyền viên) các thông tin liên quan đến thuyền viên đó, cụ thể: Tên, ngày tháng năm sinh, chức danh đang đảm nhiệm; Tên, số IMO của tàu thuyền viên đang làm việc; Loại, số hiệu chứng chỉ thuyền viên bị hết hạn. Báo cáo của Chủ tàu phải được thực hiện trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi chứng chỉ thuyền viên hết hạn, đồng thời gửi qua Email vào địa chỉ: dktbtv@vinamarine.gov.vn.

3. Các Chủ tàu, tổ chức quản lý cung ứng thuyền viên tiếp tục nghiêm túc thực hiện công tác khai báo việc bố trí chức danh, thời gian xuống, rời tàu của thuyền viên vào Cơ sở dữ liệu quản lý thuyền viên của Cục Hàng hải Việt nam theo quy định.

4. Các Cảng vụ Hàng hải thông báo nội dung của văn bản này đến các chủ tàu, các tổ chức cung ứng thuyền viên, các cơ quan đại lý tàu biển trong khu vực mình quản lý.

Đề nghị các cơ quan, tổ chức nghiên cứu, áp dụng thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Phòng: PC, HTQT, VP. IMO, TCCB, ATANHH,
- Website Cục;
- Lưu: VP, ĐKTB&TV.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Hoàng Hồng Giang

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1100/CHHVN-ĐKTBTV   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Hàng hải Việt Nam   Người ký: Hoàng Hồng Giang
Ngày ban hành: 30/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1100/CHHVN-ĐKTBTV

823

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
438818