• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Luật Báo chí

Văn bản pháp luật về Luật công nghệ thông tin

 

Công văn 1101/LĐTBXH-NCC năm 2018 thực hiện Đề án cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Công văn 1101/LĐTBXH-NCC
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1101/LĐTBXH-NCC
V/v triển khai thực hiện Đề án cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Văn bản số 602/TB-VPCP ngày 25/12/2017 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp nhà nước về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai xây dựng Cổng thông tin điện tử quản lý thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ và giao Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam là đơn vị chủ trì thực hiện các nội dung theo yêu cầu.

Cổng thông tin điện tử quản lý thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ dự kiến sẽ hoàn thành vào dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018). Việc khai trương và đưa Cổng thông tin điện tử hoạt động là kênh thông tin quan trọng để tra cứu, cập nhật và lưu trữ vào cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ trong phạm vi cả nước, góp phần tiếp tục phát huy truyền thống, đạo lý “Uống nước, nhớ nguồn” của dân tộc, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tính mạng để bảo vệ độc lập, tự do cho Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân.

Với ý nghĩa đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, cơ quan chức năng liên quan tại địa phương chú trọng tới công tác tu bổ, tôn tạo mộ, nghĩa trang liệt sĩ, các công trình ghi công liệt sĩ, giữ gìn sạch, đẹp và trang nghiêm, sơn sửa các bia mộ bị hỏng, bị mờ,...để việc thu thập dữ liệu đảm bảo hiệu quả cao nhất; phối hợp với Tng Công ty Bưu điện Việt Nam trong việc cung cấp cơ sở dữ liệu thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ và các thông tin cần thiết khác để đảm bảo hoàn thành nội dung công việc theo đúng tiến độ đề ra.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Th
tướng Chính phủ (đ b/c);
- Phó TTgCP Vũ Đức Đam (để b/c);
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (để triển khai);
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố (để triển khai);
- Lưu: VT, NCC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Tấn Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1101/LĐTBXH-NCC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Lê Tấn Dũng
Ngày ban hành: 22/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội, Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1101/LĐTBXH-NCC

370

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
378160