• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


 

Công văn 1104/LĐTBXH-VP năm 2018 về thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng về việc chuẩn bị tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Công văn 1104/LĐTBXH-VP
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1104/LĐTBXH-VP
V/v thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng về việc chuẩn bị tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi:

- Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp;
- Cục Việc làm;
- Cục Quản lý lao động ngoài nước;
- Cục Người có công;
- Cục Trẻ em;
- Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội;
- Cục Bảo trợ xã hội;
- Cục Quan hệ lao động và Tiền lương;
- Cục An toàn lao động;
- Vụ Bảo hiểm xã hội;
- Vụ Bình Đẳng giới;
- Thanh tra Bộ;
- Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng về việc chuẩn bị tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV tại cuộc họp ngày 21/3/2017, Bộ đề nghị Thủ trưởng các đơn vị:

1. Thống kê, cập nhật các chỉ tiêu, số liệu trọng tâm liên quan tới lĩnh vực quản lý của đơn vị, trình bày trong khuôn kh 01 trang A4.

2. Trên cơ sở các nội dung trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội, kiến nghị của cử tri, đơn thư của công dân trong các kỳ họp trước và tình hình thực tiễn, các đơn vị dự kiến các câu hỏi và nội dung trả lời theo gạch đầu dòng. Nội dung câu hỏi và trả lời đảm bảo ngắn gọn, súc tích, dẫn chứng số liệu cụ thể.

Tài liệu của các đơn vị đề nghị xin ý kiến đồng chí Thứ trưởng phụ trách duyệt nội dung, báo cáo Bộ trưởng trước ngày 10/4/2018.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Lưu: VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Bá Hoan

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1104/LĐTBXH-VP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Nguyễn Bá Hoan
Ngày ban hành: 22/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1104/LĐTBXH-VP

276

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
378162