• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 11051/TCHQ-TXNK năm 2014 hoàn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 11051/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11051/TCHQ-TXNK
V/v hoàn thuế GTGT hàng NK nộp nhầm, nộp thừa

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2384/HQHN-TXNK ngày 12/8/2014 của Cục Hải quan TP Hà Nội phản ánh vướng mắc phát sinh trong quá trình hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Hiện Tổng cục Hải quan đang trao đổi với các đơn vị có liên quan để báo cáo với Bộ Tài chính hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố xử lý những vướng mắc nêu trên.

Trước mắt, đề nghị Cục Hải quan TP. Hà Nội thực hiện hoàn thuế GTGT hàng NK nộp nhầm, nộp thừa của những tờ khai đăng ký từ ngày 01/01/2014.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hà Nội được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Cục HQ tỉnh, TP (được biết và t/h);
- Lưu: VT, TXNK (3). L.Nga

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11051/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 11/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 11051/TCHQ-TXNK

114

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
249029