• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Kinh doanh casino

 

Công văn 1111/TCT-CS năm 2017 về chính sách thuế đối với hoạt động kinh doanh casino do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 1111/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1111/TCT-CS
V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tổng cục Thuế nhận được công văn s 10455/CT-TTHT ngày 26/12/2016 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về chính sách thuế đối với hoạt động kinh doanh casino của Công ty TNHH Dự án H Tràm. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế ý kiến như sau:

Tại Khoản 14 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về giá tính thuế GTGT:

14. Đối với dịch vụ casino, trò chơi điện tử có thưởng, kinh doanh giải trí có đặt cược, s tiền thu từ hoạt động này đã bao gồm cả thuế tiêu thụ đặc biệt trừ s tin đã trả thưởng cho khách.

Giá tính thuế được tính theo công thức sau:

Giá tính thuế =

Số tiền thu được

1 + thuế suất

Ví dụ 41: Cơ sở kinh doanh dịch vụ casino trong kỳ tính thuế số liệu sau:

- Stiền thu được do đổi cho khách hàng trước khi chơi tại quầy đổi tiền : 43 tỷ đồng.

- S tiền đổi trả lại cho khách hàng sau khi chơi là: 10 tỷ đồng.

- Số tiền cơ sở kinh doanh thực thu: 43 tỷ đồng - 10 tỷ đồng = 33 tỷ đồng

S tiền 33 tỷ đồng doanh thu của cơ sở kinh doanh đã bao gồm thuế GTGT và thuế TTĐB.

Giá tính thuế GTGT được tính như sau:

Giá tính thuế =

33 tỷ đồng

= 30 tỷ đồng

1 + 10%

Tại điểm b Khoản 9 Điều 5 Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính quy định về giá tính thuế TTĐB đối với kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng:

“b) Đối với kinh doanh ca-si-nô, trò chơi điện tử thưởng, giá m căn cứ xác định giá tính thuế TTĐB doanh thu từ kinh doanh ca-si-nô, trò chơi điện tử thưởng đã trừ tiền trả thưởng cho khách tức bằng số tiền thu được (chưa có thuế GTGT) do đổi cho khách trước khi chơi tại quầy đi tin hoặc bàn chơi, máy chơi trừ đi s tiền đi trả lại khách hàng”.

Tại điểm o Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định về doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với hoạt động kinh doanh casino:

“o) Đối với hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng (casino, trò chơi điện tử thưởng, kinh doanh có đặt cược) là s tiền thu từ hoạt động này bao gồm cả thuế tiêu thụ đặc biệt trừ số tiền đã trả thưởng cho khách”.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu căn cứ các quy định nêu trên và tình hình thực tế để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo quy định.

Tổng cục Thuế cũng đã có công văn số 994/TCT-CS ngày 20/3/2017 gửi Cục Thuế một số tỉnh, thành phố về việc cử cán bộ tham gia nghiên cứu dự thảo Thông tư hướng dẫn Điều 40 Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16/01/2017 của Chính phủ và đề xuất cơ chế quản lý, giám sát việc thu thuế đối với hoạt động kinh doanh casino.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tu
n (để báo cáo);
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

Điều 40. Quản lý doanh thu, quản lý thuế

1. Doanh nghiệp kinh doanh casino phải bố trí một địa điểm trong Điểm kinh doanh casino với các phương tiện, trang thiết bị cần thiết để cơ quan quản lý nhà nước thực hiện nhiệm vụ quản lý, giám sát trực tiếp hoặc qua các thiết bị điện tử và hệ thống camera.

2. Cán bộ thuộc các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện giám sát trực tiếp hoặc giám sát qua các thiết bị điện tử và hệ thống camera đối với các giao dịch tại Điểm kinh doanh casino liên quan đến tiền, đồng tiền quy ước; đồng thời các giao dịch này đều phải được ghi lại và báo cáo cho cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

3. Việc kiểm kê, tính toán giao dịch tại khu vực thu ngân, khu vực kho quỹ kiểm đếm tiền mặt, đồng tiền quy ước phải được lập thành biên bản và phải có sự giám sát trực tiếp hoặc qua các thiết bị điện tử và hệ thống camera của cán bộ cơ quan quản lý nhà nước;

4. Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể cơ chế quản lý, giám sát việc thu thuế, mẫu đơn, mẫu tờ khai phù hợp với quy định pháp luật về thuế và tính chất đặc thù của hoạt động kinh doanh casino.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 5. Doanh thu
...
3. Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế trong một số trường hợp xác định như sau:
...
o) Đối với hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng (casino, trò chơi điện tử có thưởng, kinh doanh có đặt cược) là số tiền thu từ hoạt động này bao gồm cả thuế tiêu thụ đặc biệt trừ số tiền đã trả thưởng cho khách.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 5. Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt

Giá tính thuế TTĐB của hàng hóa, dịch vụ là giá bán hàng hoá, giá cung ứng dịch vụ của cơ sở sản xuất, kinh doanh chưa có thuế TTĐB, thuế bảo vệ môi trường (nếu có) và thuế giá trị gia tăng, được xác định cụ thể như sau:
...
9. Đối với dịch vụ, giá tính thuế TTĐB là giá cung ứng dịch vụ của cơ sở kinh doanh chưa có thuế GTGT và chưa có thuế TTĐB, được xác định như sau:

Giá tính thuế TTĐB = Giá dịch vụ chưa có thuế GTGT/ (1 + Thuế suất thuế TTĐB)

Giá dịch vụ chưa có thuế GTGT làm căn cứ xác định giá tính thuế TTĐB đối với một số dịch vụ quy định như sau:
...
b) Đối với kinh doanh ca-si-nô, trò chơi điện tử có thưởng, giá làm căn cứ xác định giá tính thuế TTĐB là doanh thu từ kinh doanh ca-si-nô, trò chơi điện tử có thưởng đã trừ tiền trả thưởng cho khách tức là bằng số tiền thu được (chưa có thuế GTGT) do đổi cho khách trước khi chơi tại quầy đổi tiền hoặc bàn chơi, máy chơi trừ đi số tiền đổi trả lại khách hàng.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 7. Giá tính thuế
....
14. Đối với dịch vụ casino, trò chơi điện tử có thưởng, kinh doanh giải trí có đặt cược, là số tiền thu từ hoạt động này đã bao gồm cả thuế tiêu thụ đặc biệt trừ số tiền đã trả thưởng cho khách.

Giá tính thuế được tính theo công thức sau:

Giá tính thuế = Số tiền thu được/ (1+ thuế suất)

Ví dụ 41: Cơ sở kinh doanh dịch vụ casino trong kỳ tính thuế có số liệu sau:

- Số tiền thu được do đổi cho khách hàng trước khi chơi tại quầy đổi tiền là: 43 tỷ đồng.

- Số tiền đổi trả lại cho khách hàng sau khi chơi là: 10 tỷ đồng.

Số tiền cơ sở kinh doanh thực thu: 43 tỷ đồng - 10 tỷ đồng = 33 tỷ đồng

Số tiền 33 tỷ đồng là doanh thu của cơ sở kinh doanh đã bao gồm thuế GTGT và thuế TTĐB.

Giá tính thuế GTGT được tính như sau:

Giá tính thuế = 33 tỷ đồng / (1 + 10%) = 30 tỷ đồng

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1111/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 27/03/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1111/TCT-CS

287

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
345267