• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thủy sản


 

Công văn 1115/QLCL-VP năm 2014 về chấp thuận cho việc sử dụng và đăng ký phần chữ “NAFIQAD” cho nhãn hiệu “NAFIQAD BRANCH 6, hình” do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Tải về Công văn 1115/QLCL-VP
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1115/QLCL-VP
V/v chấp thuận cho việc sử dụng và đăng ký phần chữ “NAFIQAD” cho nhãn hiệu “NAFIQAD BRANCH 6, hình

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2014

 

Kính gửi:

Cục Sở hữu Trí Tuệ
(
384-386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội).

Theo đề nghị của Trung tâm Chất lượng Nông Lâm Thủy sản vùng 6, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đồng ý cho Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 6, địa chỉ: 386C Cách Mạng Tháng Tám, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, sử dụng và đăng ký phần chữ “NAFIQAD” cho nhãn hiệu NAFIQAD BRANCH 6, hình (như Phụ lục kèm theo) cho các dịch vụ thuộc:

Nhóm 42: Kiểm tra chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm đối với sản phẩm nông lâm thủy sản, muối; Chứng nhận chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm đối với sản phẩm nông lâm thủy sản, muối; Chứng nhận an toàn dịch bệnh đối với thực phẩm thủy sản; Kiểm tra công nhận điều kiện bảo đảm an toàn vệ sinh cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản; Chứng nhận hợp chuẩn hợp quy đối với hệ thống quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm; Chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy đối với hệ thống quản lý chất lượng, an toàn cho sản phẩm phi thực phẩm; Chứng nhận hợp chuẩn hợp quy đối với sản phẩm nông lâm thủy sản và muối dùng làm thực phẩm; Chứng nhận hợp chuẩn hợp quy đối với sản phẩm nông lâm thủy sản và muối phi thực phẩm.

Vậy, kính đề nghị Cục Sở Hữu Trí tuệ ghi nhận nội dung trên và hỗ trợ để Trung tâm Chất lượng Nông Lâm Thủy sản vùng 6, địa chỉ: 386C Cách Mạng Tháng Tám, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ được bảo hộ nhãn hiệu: NAFIQAD BRANCH 6, hìnhcho các dịch vụ nêu trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Trung tâm Chất lượng vùng 6;
- Lưu VT.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Như Tiệp

 

PHỤ LỤC:

MẪU NHÃN HIỆU CỦA TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 6
(kèm theo công văn số 1115
/QLCL-VP ngày 20/6/2014 của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản)

image description

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1115/QLCL-VP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản   Người ký: Nguyễn Như Tiệp
Ngày ban hành: 20/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1115/QLCL-VP

156

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
236949