• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản pháp luật về Luật trồng trọt

 

Công văn 11160/BNN-TT năm 2016 xin ý kiến góp ý đề nghị xây dựng Luật Trồng trọt do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Công văn 11160/BNN-TT
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11160/BNN-TT
V/v Xin ý kiến góp ý đề nghị xây dựng Luật Trồng trọt

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi: ............................................................

Thực hiện Công văn s93/UBKHCNMT14 của y ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quc hội ngày 12/10/2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn soạn thảo dự thảo đề nghị xây dựng, Luật Trồng trọt.

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi dự thảo đề nghị xây dựng Luật Trồng trọt đquý cơ quan nghiên cứu, góp ý. Văn bản góp ý đề nghị gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 15/01/2017 theo địa ch đơn vị đầu mối là Cục Trồng trọt, s2 Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội; điện thoại 0437335724; thư điện tử: ngovan.viet@yahoo.com.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự phi hp chặt chẽ của Quý cơ quan.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, TT

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quốc Doanh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11160/BNN-TT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Lê Quốc Doanh
Ngày ban hành: 28/12/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 11160/BNN-TT

300

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
336445