• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 11160/VPCP-KGVX năm 2017 báo nêu về giấy báo tử bị bỏ quên ở Hà Tĩnh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 11160/VPCP-KGVX
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11160/VPCP-KGVX
V/v báo nêu về giấy báo tử bị bỏ quên ở Hà Tĩnh

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Báo Tuổi trẻ ngày 27 tháng 9 năm 2017 có bài phản ánh “gần nửa thế kỷ mẹ mới biết con mình là liệt sĩ” liên quan đến việc giấy báo từ liệt sĩ Nguyễn Văn Hùng bị bỏ quên trong tủ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh từ năm 2000 đến nay.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến giao Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra, xử lý, báo cáo việc này.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);
- Bộ LĐTBXH;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý TTg, CTTĐTCP;
- Lưu: VT, KGVX (3). ĐHB

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11160/VPCP-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 19/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thông tin báo chí, xuất bản, Hành chính tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 11160/VPCP-KGVX

287

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
365454