• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng

 

Công văn 1120/TCHQ-TXNK năm 2016 về hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 1120/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1120/TCHQ-TXNK
V/v hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài

Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP.Hà Nội;
- Cục Hải quan TP.H
Chí Minh;
- Cục Hải quan TP.Đà N
ng;
- Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa;
- Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang.

 

Đ công tác hoàn thuế hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho người nước ngoài đạt hiệu quả, tránh gian lận, thất thu tiền hoàn thuế cho ngân sách nhà nước, Tổng cục Hải quan đề nghị các Cục Hải quan nơi áp dụng hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài thực hiện như sau:

- Thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính và quy trình thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh qua cửa khẩu áp dụng hoàn thuế GTGT ban hành kèm theo Quyết định số 3417/QĐ-TCHQ ngày 10/11/2014 của Tổng cục Hải quan và các văn bản hướng dẫn của Tng cục Hải quan.

- Thực hiện đúng theo Quy chế quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu về hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài kèm theo Quyết định số 4278/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015.

- Tăng cường công tác giám sát hải quan đối với những hành khách xuất cảnh nhiều lần trong tháng, trong năm, những hành khách mỗi lần xuất cảnh có số tiền hoàn thuế lớn, đặc biệt chú ý trong giám sát đối với các hành khách xuất cảnh sang các nước gần Việt Nam sau đó nhập cảnh trong ngày có số tiền hoàn thuế GTGT lớn. Đối với những đối tượng nghi vấn, những hành khách người Việt Nam mang quốc tịch nước ngoài, hành khách mang quốc tịch Trung Quốc.., cần lập hồ sơ, kế hoạch theo dõi để phát hiện gian lận nếu có và phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan đ giám sát những khách đã được hoàn số tiền lớn, đã vào khu cách ly, chuẩn bị ra máy bay để phát hiện khách có thể tuồn hàng đã hoàn thuế ra ngoài. Tại khu vực chuẩn bị ra máy bay, đối với những đối tượng nghi vấn, số tiền hoàn lớn, cán bộ hải quan có thể yêu cầu kiểm tra hàng hóa của khách.

- Chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng, hãng hàng không tại sân bay để lấy thông tin về hành khách, phối hợp theo dõi khách có dấu hiệu khả nghi, kịp thời phát hiện đối tượng gian lận.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan: TP.Hà Nội, TP.HChí Minh, TP.Đà Nng, Khánh Hòa, Kiên Giang biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-Phương (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1120/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 05/02/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1120/TCHQ-TXNK

2.120

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
302838