• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 1126/CT-TTHT năm 2015 về chính sách thuế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 1126/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1126/CT-TTHT
V/v Chính sách thuế.

Tp Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 1 năm 2015

 

Kính gửi:

Công ty CP Hải sản Sài Gòn
Địa chỉ: Lô C24-24B/II, C25/II đường 2F KCN Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302994301

 

Trả lời văn bản số 10/15CV-PKT ngày 12/1/2015 của Công ty về điều chỉnh hóa đơn ghi sai thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Luật Quản lý Thuế;

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT;

Căn cứ Khoản 3 Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“ Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).”

Trường hợp Công ty theo trình bày đã xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho một số hệ thống siêu thị với thuế suất thuế GTGT 5%, nay Công ty phát hiện thuế suất thuế GTGT ghi trên hóa đơn GTGT không đúng quy định (thuế suất đúng là 10%) thì Công ty và khách hàng lập biên bản điều chỉnh hoặc thỏa thuận bằng văn bản điều chỉnh tăng thuế suất đồng thời Công ty xuất hóa đơn ghi điều chỉnh tăng thuế suất thuế GTGT, trên hóa đơn ghi rõ điều chỉnh tăng thuế suất thuế GTGT từ 5% lên 10% cho hóa đơn số …, ký hiệu …, ngày …, số thuế điều chỉnh tăng. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, Công ty lập hồ sơ kê khai thuế bổ sung, điều chỉnh theo mẫu số 01/KHBS theo quy định tại Khoản 5, Điều 10 Thông tư số 156/201/TT-BTC; trường hợp việc kê khai bổ sung, điều chỉnh làm tăng số thuế GTGT phải nộp thì Công ty ngoài việc nộp số tiền thuế tăng thêm, phải xác định số tiền chậm nộp để nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;
- Phòng KT thuế số 1;
- Lưu VT-TTHT.
- 138-2357
(Nam-HĐCT-Sài Gòn Food)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1126/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 28/01/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1126/CT-TTHT

144

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
267120