• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Công văn 113/BXD-QHKT năm 2018 về lập quy hoạch xây dựng Khu vực phía Bắc huyện Bến Lức, tỉnh Long An do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 113/BXD-QHKT
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 113/BXD-QHKT
V/v lập quy hoạch xây dựng Khu vực phía Bắc huyện Bến Lức, tỉnh Long An

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 5272/UBND-KT ngày 17/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An đề nghị cho ý kiến về nội dung đồ án Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/10.000 Khu vực phía Bắc huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Căn cứ đồ án Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2076/QĐ-TTg ngày 22/12/2017, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Long An kiểm tra, rà soát cơ sở pháp lý lập quy hoạch, đảm bảo phù hợp với Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Long An, Quy hoạch xây dựng vùng huyện Bến Lức và thực hiện theo đúng trình tự quy định tại Luật Xây dựng 2014, Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

Đối với khu vực lập quy hoạch, đề nghị xác định rõ tính chất, vai trò của Khu vực phía Bắc huyện Bến Lức trong tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Long An và vùng Thành phố Hồ Chí Minh; từ đó, đề xuất các khu chức năng phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành và đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường. Cần nghiên cứu, đề xuất các giải pháp kết nối giao thông giữa khu vực lập quy hoạch với các khu vực lân cận và với các tuyến đường giao thông liên tỉnh, đảm bảo không gây ùn tắc khu vực cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Ủy ban nhân dân tỉnh Long An nghiên cứu, chỉ đạo thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- SXD tỉnh Long An (để biết);
- Lưu: VT, QHKT (T.05)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đình Toàn

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 113/BXD-QHKT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Đình Toàn
Ngày ban hành: 17/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 113/BXD-QHKT

187

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
374839