• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 11310/VPCP-ĐMDN năm 2017 về xử lý kiến nghị của doanh nghiệp đề nghị sửa quy định thực hiện dự án BT do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 11310/VPCP-ĐMDN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11310/VPCP-ĐMDN
V/v xử lý kiến nghị của doanh nghiệp đề nghị sửa quy định thực hiện dự án BT

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Về đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 7573/BKHĐT-QLĐT ngày 19 tháng 9 năm 2017 về việc xử lý kiến nghị của doanh nghiệp đề nghị sửa quy định thực hiện dự án BT, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn nêu trên.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp để kiến nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (nếu cần thiết).

3. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội kiểm tra, làm rõ những thông tin Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại công văn nêu trên, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước 15 tháng 11 năm 2017.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Vương Đình Huệ;
- Các Bộ: TC, TP.
- VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: CN, KTTH, V.I, PL, TH, Cục KSTTHC;
- Lưu: VT, ĐMDN (2b). Hòa

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11310/VPCP-ĐMDN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 24/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Khiếu nại, tố cáo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 11310/VPCP-ĐMDN

315

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
365404