• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 11345/VPCP-CN năm 2018 về giải quyết vướng mắc phương án tài chính Dự án hầm qua Đèo Cả do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 11345/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11345/VPCP-CN
V/v giải quyết vướng mắc phương án tài chính Dự án hầm qua Đèo Cả

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 10167/BGTVT-ĐTCT ngày 11 tháng 9 năm 2018), ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 7106/BKHĐT-KCHTĐT ngày 08 tháng 10 năm 2018), Tài chính (văn bản số 13654/BTC-ĐT ngày 07 tháng 11 năm 2018) và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (văn bản số 7181/NHNN-TD ngày 21 tháng 9 năm 2018) về việc giải quyết vướng mắc phương án tài chính Dự án hầm qua Đèo Cả, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

Giao Bộ Giao thông vận tải tiếp thu, làm rõ các nội dung như ý kiến của các Bộ, ngành tại các văn bản nêu trên; đồng thời, tổng hợp các dự án có sự sụt giảm doanh thu so với doanh thu trong phương án tài chính ban đầu, trình Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết theo Thông báo số 430/TB-VPCP ngày 13 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ về kết luận tại cuộc họp Thường trực Chính phủ xử lý vướng mắc đối với các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức hợp đồng BOT. Báo cáo nêu trên gửi Thủ tướng Chính phủ trước ngày 28 tháng 11 năm 2018.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Vương Đình Huệ, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TKBT, V.I, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. B TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11345/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 21/11/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 11345/VPCP-CN

361

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
400624