• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

Văn bản pháp luật về Điều kiện kinh doanh

 

Công văn 11399/BCT-XNK năm 2015 về xuất khẩu gạo sau khi bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo do Bộ Công Thương ban hành

Tải về Công văn 11399/BCT-XNK
Bản Tiếng Việt

B CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11399/BCT-XNK
V/v xuất khẩu gạo sau khi bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Phú An
(Địa chỉ: 179D Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh)

Phúc đáp công văn số 41/2015 ngày 11 tháng 9 năm 2015 của Công ty về việc tiếp tục ký hợp đồng xuất khẩu gạo sau khi bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo (Giấy chứng nhận), Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Việc xuất khẩu gạo của Công ty sau khi bị thu hồi Giấy chứng nhận được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 109/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo và hướng dẫn của Bộ Công Thương tại công văn số 5536/BCT-XNK ngày 05 tháng 6 năm 2015 đã gửi Công ty.

Bộ Công Thương thông báo để Công ty được biết./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
-
Tổng cục Hải quan;
-
Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh;
- Hiệp hội Lương thực Việt Nam;
- Lưu: VT, XNK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11399/BCT-XNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương   Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 05/11/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 11399/BCT-XNK

681

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
295376