• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


 

Công văn 1142/BHXH-CST năm 2020 về chấn chỉnh việc trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động quản lý do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 1142/BHXH-CST
Bản Tiếng Việt

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1142/BHXH-CST
V/v chấn chỉnh việc trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động quản lý

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian qua, việc trsổ bo hiểm xã hội (BHXH) cho người lao động quản lý theo quy định của Luật BHXH đã được cơ quan BHXH phi hợp với bưu điện và các đơn vị sử dụng lao động trsổ BHXH đến tay người lao động kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra vẫn còn một số trường hợp người lao động chưa nhận được sổ BHXH, đơn vị sử dụng lao động còn lưu giữ sổ BHXH đã xác nhận thời gian đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của người lao động nghỉ việc nhưng không đến nhận.

Để thực hiện đúng quy định của pháp luật về việc quản lý sổ BHXH và đảm bảo quyền lợi cho người lao động, BHXH Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị sử dụng lao động thực hiện một số nội dung sau:

- Thực hiện đúng theo quy định của Luật BHXH, yêu cầu các đơn vị sử dụng lao động không gi sBHXH của người lao động.

- Đối với người lao động tăng mới đã có sổ BHXH, đơn vị căn cứ mã sổ BHXH do người lao động cung cấp đ kê khai tham gia tiếp và không yêu cầu người lao động nộp scho đơn vị lưu gi. Trường hợp người lao động tăng mới chưa có s BHXH, khi đơn vnhận được tờ bìa sBHXH từ cơ quan BHXH thì trả ngay cho người lao động quản lý.

- Đối với trường hợp người lao động đã nghviệc nhưng không đến nhận s BHXH đã xác nhận thời gian đóng BHXH, BHTN (tờ bìa và tờ rời shoặc chcó tờ rời chốt s), đề nghị đơn vlập thtục theo phiếu giao nhận hồ 623 chuyn cho cơ quan BHXH lưu githeo quy định.

Đề nghị các đơn vị sử dụng lao động thực hiện đúng nội dung hướng dẫn trên, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phản ánh về BHXH Thành phHồ Chí Minh (phòng Cấp sổ, th) để được hưng dn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các PGĐ;
- V
ăn phòng, các phòng nghiệp vụ; (để thực hiện);
- BHXH quận, huyện; (để thực hiện);
- Website BHXH TP.HCM;
- Lưu: VT, CST(Trung).

GIÁM ĐỐC
Phan Văn Mến

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1142/BHXH-CST   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Phan Văn Mến
Ngày ban hành: 22/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1142/BHXH-CST

202

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445694