• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona


Văn bản pháp luật về Phòng chống bệnh truyền nhiễm

 

Công văn 1142/CHHVN-PC năm 2020 thực hiện Chỉ thị về phòng, chống dịch COVID-19 do Cục Hàng hải Việt Nam ban hành

Tải về Công văn 1142/CHHVN-PC
Bản Tiếng Việt

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1142/CHHVN-PC
V/v thực hiện các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các phòng tham mưu;
- Các đơn vị trực thuộc Cục HHVN;
- Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc;
- Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam;
- Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử HHVN;
- Các công ty Hoa tiêu hàng hải.

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, công văn số 3053/BGTVT-VP ngày 31/3/2020 về việc thực hiện chế độ làm việc tại các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải để phòng chống dịch COVID-19, Cục Hàng hải Việt Nam yêu cầu các phòng tham mưu, cơ quan, đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tập trung cao độ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đã đề ra, tuân thủ các chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 (Chỉ thị số 16/CT-TTg được gửi kèm theo).

2. Các phòng tham mưu, cơ quan, đơn vị mở rộng làm việc trực tuyến, bố trí cho công chức, viên chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới đến làm việc tại công sở; tăng cường tổ chức họp trực tuyến.

3. Đối với Văn phòng Cục và các tổ chức tham mưu giúp việc Cục trưởng:

- Văn phòng Cục tạo các nhóm làm việc trên các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin để tạo điều kiện thuận tiện triển khai các nhiệm vụ.

- Tùy thuộc vào yêu cầu, tính cấp thiết của nhiệm vụ được giao, Trưởng các phòng tham mưu bố trí nhân lực tối thiểu, giảm tối đa thời gian làm việc tại cơ quan để xử lý công việc, tránh ách tắc.

4. Đối với các Cảng vụ Hàng hải:

- Giám đốc Cảng vụ Hàng hải bố trí nhân lực tối thiểu làm việc tại cơ quan, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và thông tin liên lạc thông suốt.

- Đối với các Cảng vụ Hàng hải có quản lý tuyến bờ ra đảo cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại địa phương để đảm bảo cơ bản dừng hoạt động vận chuyển hành khách trên các tuyến này.

- Lùi thời hạn kiểm tra thực tế các tàu.

- Bố trí nhân lực phù hợp trực hệ thống VTS.

- Có kế hoạch hợp lý trong việc xử lý các tai nạn hàng hải (nếu có).

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên ngành trong việc triển khai phòng chống dịch COVID-19.

- Phối hợp chặt chẽ với các công ty hoa tiêu, các Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc và miền Nam, Vishipel và các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại địa phương để đảm bảo cung ứng các dịch vụ thiết yếu theo chức năng nhiệm vụ được giao, đảm bảo hoạt động vận chuyển, xếp dỡ hàng hóa diễn ra bình thường.

5. Đối với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải

- Bố trí nhân lực trực tìm kiếm cứu nạn tại cơ quan, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

- Bố trí tối thiểu thuyền viên tại các tàu trực tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt giữa các thuyền viên, sẵn sàng điều động phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu.

6. Đi với Trung tâm Thông tin an ninh hàng hải

Bố trí nhân lực tối thiểu để trực ca tiếp nhận truyền phát thông tin an ninh hàng hải, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt.

7. Tất cả các cơ quan, đơn vị tập trung toàn lực, đề cao trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, giải quyết công việc kịp thời, không để chậm trễ ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch COVID-19. Công chức, viên chức Cục Hàng hải Việt Nam và các cơ quan, đơn vị quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cho gia đình, người thân trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

8. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc hoặc những vấn đề phát sinh, đề nghị báo cáo kịp thời về Cục Hàng hải Việt Nam (qua Phòng Pháp chế, email: anhdp@vinamarine.gov.vn) để phối hợp giải quyết.

Cục Hàng hải Việt Nam yêu cầu các phòng tham mưu, cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Phó Cục trưởng (để chỉ đạo thực hiện);
- Website Cục HHVN;
- Lưu: VT, PC

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Sang

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1142/CHHVN-PC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Hàng hải Việt Nam   Người ký: Nguyễn Xuân Sang
Ngày ban hành: 31/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1142/CHHVN-PC

80

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
443739