• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

 

Công văn 1145/GSQL-GQ2 năm 2018 về doanh nghiệp chế xuất cho đơn vị khác thuê lại nhà xưởng do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Tải về Công văn 1145/GSQL-GQ2
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1145/GSQL-GQ2
V/v DNCX cho đơn vị khác thuê lại nhà xưởng

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Sản xuất lốp xe Bridgestone Việt Nam.
(Lô CN 3.6-CN4.1, Khu CN Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP.Hải Phòng)

Trả lời công văn số 32/2018/CV-BTMV ngày 19/3/2018 của Công ty TNHH Sản xuất lốp Bridgestone Việt Nam về việc xác định nộp thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư thì đối với dự án đầu tư thực hiện theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án đầu tư theo đúng nội dung quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư.

Tuy nhiên Công văn số 32/2018/CV-BTMV ngày 19/3/2018 nêu trên và hồ sơ gửi kèm không có thông tin cụ thể về Giấy chứng nhận đầu tư. Do vậy, Cục Giám sát quản lý không có cơ sở trả lời Công ty.

Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời để Công ty biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GS2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Anh Tuấn

 

 

Điều 26. Trách nhiệm thực hiện dự án đầu tư
...
2. Đối với dự án đầu tư thực hiện theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư, nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án đầu tư theo đúng nội dung quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư và quy định của pháp luật có liên quan.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1145/GSQL-GQ2   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày ban hành: 19/04/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1145/GSQL-GQ2

380

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
380520