• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


 

Công văn 1145/LĐTBXH-TTr năm 2018 về kiểm tra, rà soát việc thực hiện kết luận thanh tra do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Công văn 1145/LĐTBXH-TTr
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1145/LĐTBXH-TTr
V/v kiểm tra, rà soát việc thực hiện kết luận thanh tra

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong thời gian qua, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tiến hành thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên phạm vi toàn quốc, phát hiện nhiều trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ đhưởng chế độ thương binh và người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã yêu cầu Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện đình chỉ chế độ ưu đãi của đối tượng và buộc hoàn trả số tiền đã hưởng sai nộp ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, theo báo cáo của một số địa phương, việc thực hiện thu hồi trợ cấp của các đối tượng hưởng sai quy định gặp nhiều khó khăn, lý do: đối tượng đã chết, gia đình thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc bản thân mắc bệnh hiểm nghèo.

Đđảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật trong việc xử lý các trường hợp trục lợi chính sách ưu đãi người có công và có cơ sở báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với việc truy thu tiền trợ cấp đã hưởng sai của các đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc bản thân mắc bệnh hiểm nghèo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn có liên quan tại địa phương thực hiện một số nội dung sau:

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan như: Quân đội, Công an, Y tế... thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực người có công với cách mạng tại địa phương.

- Thống kê, kiểm tra, rà soát toàn bộ các trường hợp đã có kết luận của cơ quan thanh tra, điều tra là khai man, giả mạo hồ sơ, khẩn trương tiến hành các thủ tục đình chỉ trợ cấp, buộc đối tượng hoàn trả số tiền đã hưởng sai nộp ngân sách Nhà nước.

- Thống kê các trường hợp đã có kết luận của cơ quan thanh tra, điều tra là khai man, giả mạo hồ sơ nhưng đã chết, gia đình thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc bản thân mắc bệnh hiểm nghèo (thống kê số liệu theo phụ lục đính kèm), báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để báo cáo Thủ tướng Chính phủ hướng xử lý.

Báo cáo kết quả xử lý các nội dung nêu trên về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Thanh tra Bộ) trước ngày 30/4/2018, trường hợp đối tượng đã chết, gia đình thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc bản thân mắc bệnh hiểm nghèo thì nhất thiết phải tiến hành kiểm tra, xác minh về gia cảnh thực tế của đối tượng và lập danh sách từng trường hợp cụ thể.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội rất mong nhận được sự phối hợp của quý Ủy ban./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Cục NCC;
- Lưu: VT, TTr.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Tấn Dũng

 


BIỂU THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG ĐỐI TƯỢNG BỊ ĐÌNH CHỈ TRỢ CẤP ƯU ĐÃI

Đối tượng bị đình chỉ chế độ

Đối tượng đã thu hi

Đối tượng chưa thu hồi

 

Tng s

Trong đó

 

Đã chết
(người)

Hộ nghèo
(người)

H cn nghèo
(người)

Bản thân mắc bệnh him nghèo
(người)

 

Số người

Số tiền phải thu hồi
(đồng)

Số người

Số tiền đã thu hồi
(đồng)

Số người

Số tiền
(đồng)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1145/LĐTBXH-TTr   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Lê Tấn Dũng
Ngày ban hành: 26/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1145/LĐTBXH-TTr

410

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
378119