• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 11453/TCHQ-GSQL năm 2015 về xử lý hàng hóa tồn đọng trong kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 11453/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11453/TCHQ-GSQL
V/v xử lý hàng hóa tồn đọng trong kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 53/KTPD ngày 12/11/2015 của Công ty TNHH Kim Thành Phát Đạt báo cáo đề nghị được xuất ra nước ngoài số hàng hóa là mặt hàng thuốc lá điếu hiệu 555 tồn đọng đang gửi kho ngoại quan, trên cơ sở báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh tại công văn số 113/HQQN-GSQL ngày 13/8/2015, công văn số 2743/HQQN-GSQL ngày 22/10/2015, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu rà soát lại lượng hàng hóa tồn đọng trong kho ngoại quan của Công ty TNHH Kim Thành Phát Đạt, nếu đảm bảo các điều kiện:

- Hàng hóa đang tồn đọng trong kho ngoại quan có hợp đồng trước ngày 14/7/2015 (ngày ban hành công văn số 1469/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ), hợp đồng không được gia hạn, không chấp nhận phụ lục hợp đồng ký kết sau ngày 14/7/2015.

- Ngày phát hành vận đơn trước ngày 14/7/2015.

- Ngày đăng ký tờ khai hàng hóa nhập kho ngoại quan trước ngày 14/8/2015 (ngày ban hành công văn 612/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính) thì được thực hiện theo công văn số 10381/VPCP-KTTH ngày 25/12/2014 của Văn phòng Chính phủ. Yêu cầu, khi làm thủ tục số hàng hóa tồn đọng trên phải kiểm tra thực tế 100% và giám sát trực tiếp đến khi thực xuất ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (Ng.Vũ Thân 02b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11453/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 03/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết

Ngày 3/12/2015, TCHQ đã ban hành Công văn 11453/TCHQ-GSQL trả lời Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh xử lý hàng hóa tồn đọng trong kho ngoại quan.

Về vấn đề này, TCHQ có ý kiến như sau:

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu rà soát lại lượng hàng hóa tồn đọng trong kho ngoại quan của Công ty TNHH Kim Thành Phát Đạt, nếu đảm bảo các điều kiện:

- Hàng hóa đang tồn đọng trong kho ngoại quan có hợp đồng trước ngày 14/7/2015, hợp đồng không được gia hạn, không chấp nhận phụ lục hợp đồng ký kết sau ngày 14/7/2015.

- Ngày phát hành vận đơn trước ngày 14/7/2015.

- Ngày đăng ký tờ khai hàng hóa nhập kho ngoại quan trước ngày 14/8/2015 thì được thực hiện theo công văn 10381/VPCP-KTTH.

Theo đó, TCHQ yêu cầu: khi làm thủ tục số hàng hóa tồn đọng trên phải kiểm tra thực tế 100% và giám sát trực tiếp đến khi thực xuất ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Từ khóa: Công văn 11453/TCHQ-GSQL

2.393

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
297087