• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 11479/TCHQ-TXNK năm 2014 hướng dẫn thủ tục ưu đãi thuế xuất khẩu đối với mặt hàng chì thỏi do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 11479/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11479/TCHQ-TXNK
V/v hướng dẫn thủ tục ưu đãi thuế xuất khẩu

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Minh Quang.
(Thôn Đông Mai, Xã Chỉ Đạo, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 28/CVMQ2014 ngày 10/8/2014 của Công ty TNHH Minh Quang về việc hướng dẫn thủ tục ưu đãi thuế xuất khẩu đối với mặt hàng chì thỏi theo Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14/1/2009 của Chính phủ về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường (sau đây gọi là Nghị định số 04/2009/NĐ-CP). Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để được hưởng ưu đãi, hỗ trợ về thuế xuất khẩu theo Nghị định số 04/2009/NĐ-CP , dự án xưởng xử lý ắc quy chì phế thải và tái chế nhựa, kim loại màu của Công ty phải đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều 2; khoản 1 Điều 5, khoản 3 Điều 14, khoản 2 phần C – Danh mục Nghị định số 04/2009/NĐ-CP;

Căn cứ chức năng, thẩm quyền quy định Điều 24 Nghị định, đề nghị Công ty TNHH Minh Quang liên hệ với Bộ Tài nguyên và Môi trường để được xác định là đối tượng được áp dụng Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ; và liên hệ với Bộ Công Thương để được xác định các sản phẩm chì thỏi là các sản phẩm từ hoạt động tái chế chất thải.

Trên cơ sở ý kiến xác nhận của các Bộ Công thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, căn cứ quy định của pháp luật đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, Tổng cục Hải quan sẽ xem xét, giải quyết theo chức năng, thẩm quyền quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Minh Quang được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST-BTC (để biết);
- Lưu: VT, TXNK-CS-Liên (03 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Điều 24. Trách nhiệm của các Bộ, ngành

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh liên quan hướng dẫn việc thực hiện và kiểm tra tình hình thực hiện Nghị định này; kịp thời đề xuất việc sửa đổi, bổ sung các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với hoạt động bảo vệ môi trường trình Chính phủ xem xét, quyết định.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Bộ, ngành liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định này.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 2. Đối tượng áp dụng
...
2. Tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư mới; dự án đầu tư mở rộng quy mô, nâng cao công suất, năng lực kinh doanh, đổi mới công nghệ trong việc thực hiện hoạt động bảo vệ môi trường; dự án đầu tư nghiên cứu khoa học, chuyển giao và ứng dụng công nghệ xử lý, tái chế chất thải, công nghệ thân thiện với môi trường và cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải di dời (sau đây gọi chung là Dự án đầu tư hoạt động bảo vệ môi trường).
...
Điều 5. Hoạt động bảo vệ môi trường và sản phẩm được ưu đãi, hỗ trợ

1. Các hoạt động bảo vệ môi trường được ưu đãi, hỗ trợ bao gồm:

a) Các hoạt động bảo vệ môi trường và các sản phẩm từ hoạt động bảo vệ môi trường quy định trong Danh mục hoạt động, sản phẩm từ hoạt động bảo vệ môi trường được ưu đãi, hỗ trợ ban hành kèm theo Nghị định này (sau đây gọi chung là Danh mục);

b) Di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
...
Điều 14. Ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
...
3. Sản phẩm quy định tại phần C của Danh mục nếu xuất khẩu thì được miễn thuế xuất khẩu.
...
DANH MỤC HOẠT ĐỘNG, SẢN PHẨM TỪ HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƯỢC ƯU ĐÃI, HỖ TRỢ
...
C. DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM ĐƯỢC ƯU ĐÃI, HỖ TRỢ
...
2. Các sản phẩm từ hoạt động tái chế chất thải.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11479/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 19/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 11479/TCHQ-TXNK

126

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
250237