• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 11485/TCHQ-TXNK năm 2015 về trị giá tính thuế khi điều chỉnh tờ khai nhập khẩu do giảm trị giá của hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 11485/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11485/TCHQ-TXNK
V/v trị giá tính thuế.

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TM&XNK Viettel.
(Địa chỉ: Số 1 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2892/XNK-TTXNK ngày 26/11/2015 của Công ty TM&XNK Viettel đề nghị hướng dẫn về thủ tục điều chỉnh tờ khai nhập khẩu do giảm trị giá của hàng hóa. Về vấn đề này, Tổng cục hải quan đã nhận được công văn số 2058/XNK-TTXNK ngày 2/11/2015 của Công ty và đã có công văn hướng dẫn số 10562/TCHQ-TXNK ngày 11 tháng 11 năm 2015.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TM&XNK Viettel được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-PG Tâm (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11485/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Hoàng Tuấn
Ngày ban hành: 04/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết

Ngày 04/12/2015, TCHQ đã ban hành Công văn 11485/TCHQ-TXNK hướng dẫn về trị giá tính thuế khi điều chỉnh tờ khai nhập khẩu do giảm trị giá của hàng hóa.

Về vấn đề này, TCHQ đã nhận được công văn 2058/XNK-TTXNK năm 2015 của Công ty và đã có công văn hướng dẫn 10562/TCHQ-TXNK năm 2015.

Từ khóa: Công văn 11485/TCHQ-TXNK

2.363

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
297347