• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Công văn 11495/VPCP-QHĐP năm 2018 nghiên cứu, tiếp thu vấn đề báo nêu về xây dựng chính sách dân tộc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 11495/VPCP-QHĐP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11495/VPCP-QHĐP
V/v nghiên cứu, tiếp thu vấn đề báo nêu

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban Dân tộc.

Báo điện tử VTV.vn ngày 04 tháng 11 năm 2018 có bài phản ánh: Hiện nay trên cả nước còn trên 1000 xã đặc biệt khó khăn và nguyên nhân, giải pháp đối với một số xã khó thoát nghèo.

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Ủy ban Dân tộc nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến trong bài báo nêu trên trong quá trình xây dựng chính sách dân tộc thời gian tới.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban Dân tộc biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Đài truyền hình Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý Thủ tướng, TGĐ CTTĐTCP,
các Vụ: KTTH, CN, NN, KGVX, TKBT;

- Lưu: Văn thư, QHĐP (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11495/VPCP-QHĐP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 26/11/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thông tin báo chí, xuất bản, Dân tộc   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 11495/VPCP-QHĐP

602

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
400782