• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 11497/VPCP-CN năm 2017 về giao cơ quan nhà nước có thẩm quyền để triển khai Dự án nâng cấp Quốc lộ 4D đoạn Thác Bạc - Sa Pa (Km 92 - Km 105), tỉnh Lào Cai theo hình thức hợp đồng BT do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 11497/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11497/VPCP-CN
V/v giao cơ quan nhà nước có thẩm quyền để triển khai Dự án nâng cấp Quốc lộ 4D đoạn Thác Bạc - Sa Pa (Km 92 - Km 105), tỉnh Lào Cai theo hình thức hợp đồng BT.

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 9277/BGTVT-ĐTCT ngày 17 tháng 8 năm 2017), ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 8014/BKHĐT-KCHTĐT ngày 02 tháng 10 năm 2017), Tài chính (văn bản số 13124/BTC-ĐT ngày 02 tháng 10 năm 2017) về việc giao cơ quan nhà nước có thẩm quyền để triển khai Dự án nâng cấp Quốc lộ 4D đoạn Thác Bạc - Sa Pa (Km 92 - Km 105), tỉnh Lào Cai theo hình thức hợp đồng BT, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Đồng ý với ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản nêu trên, yêu cầu Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai báo cáo bổ sung, làm rõ một số nội dung sau:

- Nghĩa vụ tài chính giữa Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai trong việc thanh toán giá trị công trình Dự án BT cho nhà đầu tư (bao gồm thanh toán bằng quỹ đất và thanh toán bằng tiền đối với phần chênh lệch giữa giá trị quỹ đất và giá trị công trình Dự án BT) đảm bảo phù hợp với quy định của Luật ngân sách nhà nước 2015.

- Trách nhiệm quản lý trong giai đoạn thực hiện đầu tư xây dựng, giai đoạn quyết toán công trình hoàn thành và bàn giao, vận hành cho Nhà nước đối với công trình Dự án BT.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH;
- Lưu: VT, CN (2) Hong

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11497/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 28/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 11497/VPCP-CN

307

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
365798