• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 11508/BGTVT-CYT năm 2020 về tổ chức chuyến bay trọn gói đưa công dân Việt Nam từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan về nước theo hình thức tự chi trả toàn bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Tải về Công văn 11508/BGTVT-CYT
Bản Tiếng Việt

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11508/BGTVT-CYT
V/v tổ chức chuyến bay trọn gói đưa công dân Việt Nam từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan về nước theo hình thức tự chi trả toàn bộ

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hàng không Việt Nam

Thực hiện ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại các cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 ngày 02 tháng 11 năm 2020 và ngày 13 tháng 11 năm 2020, theo đó cho phép tổ chức các chuyến bay theo hình thức trọn gói đón công dân Việt Nam từ Đài Loan, Nhật Bản và Hàn Quốc về nước. Ngày 13/11/2020, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã nhận được Công văn số 4926/CHK-VTHK của Cục Hàng không Việt Nam (Cục HKVN) báo cáo về việc tổ chức chuyến bay trọn gói (combo) đưa công dân Việt Nam từ Đài Loan, Nhật Bản và Hàn Quốc về nước theo hình thức tự chi trả toàn bộ, về vấn đề này Bộ GTVT có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cho thực hiện 07 chuyến bay trọn gói đón công dân Việt Nam từ Đài Loan, Nhật Bản và Hàn Quốc về nước theo kế hoạch của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam nêu tại Công văn số 4926/CHK-VTHK.

2. Giao Cục Hàng không Việt Nam cấp phép, kiểm tra, đôn đốc, báo cáo việc tổ chức, thực hiện các chuyến bay nói trên đặc biệt các vấn đề liên quan đến các quy định hiện hành về kiểm dịch y tế và tổ chức cách ly công dân Việt Nam nhập cảnh trên các chuyến bay nói trên.

Bộ GTVT yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam khẩn trương thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Công an, Quốc phòng, Ngoại giao, Y tế;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ Hợp tác quốc tế;
- Vụ Vận tải;
- Lưu: VT, CYT(Thu3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11508/BGTVT-CYT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Lê Anh Tuấn
Ngày ban hành: 16/11/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 11508/BGTVT-CYT

103

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
457802