• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 11526/TCHQ-GSQL năm 2014 về điều kiện làm thủ tục xuất khẩu đá vôi do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 11526/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11526/TCHQ-GSQL
V/v xuất khẩu đá vôi

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Xây dựng

 

Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo vướng mắc của Cục Hải quan địa phương về điều kiện làm thủ tục xuất khẩu đá vôi. Liên quan đến việc này, Tổng cục Hải quan xin trao đổi với quý Bộ một số vấn đề như sau:

Công ty cổ phần đầu tư và thương mại DIC (Công ty DIC) làm thủ tục xuất khẩu lô hàng “Đá vôi dạng viên dùng để luyện kim thu được từ quá trình sàng tuyển đá vôi, cỡ hạt 10-60mm”; hồ sơ xuất trình cho cơ quan Hải quan, gồm:

- Bản chính hợp đồng mua đá vôi và hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Trường Sơn – Hải Dương (Công ty thương mại trung gian, không có chức năng chế biến, khai thác khoáng sản) xuất bán cho Công ty DIC

- Bản sao công chứng giấy phép khai thác khoáng sản và hóa đơn GTGT của Công ty Dung Huy (Công ty có giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng) xuất bán cho Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Trường Sơn – Hải Dương.

Tại Điểm c khoản 3 Điều 5 Thông tư 04/2012/TT-BXD quy định: “Đối với doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh hoạt động sản xuất khoáng sản mua khoáng sản đã qua chế biến để xuất khẩu: Doanh nghiệp phải có hợp đồng mua bán, bản sao công chứng các giấy phép khai thác khoáng sản, hóa đơn thuế giá trị gia tăng và giấy chứng nhận đầu tư dự án chế biến khoáng sản của bên bán”

Điểm c khoản 1 Thông tư 41/2012/TT-BCT, công văn số 625/BXD-VLXD ngày 15/01/2013 của Bộ Xây dựng về giải đáp thắc mắc trong xuất khẩu vôi thì doanh nghiệp chỉ được xuất khẩu khoáng sản khi mua trực tiếp với đơn vị có giấy phép khai thác khoáng sản.

Thực hiện chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản thì việc khai thác xuất khẩu khoáng sản phải gắn với chế biến sâu, sử dụng phù hợp với tiềm năng, giá trị khoáng sản. Việc xuất khẩu đá vôi phải đảm bảo tuân thủ các quy định về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa theo quy định

Tổng cục Hải quan đề nghị Quý Bộ cho ý kiến:

1. Việc xuất khẩu đá vôi của Công ty cổ phần đầu tư và thương mại DIC (có nguồn gốc mua qua công ty trung gian, không phải là công ty có giấy phép khai thác khoáng sản) có đủ điều kiện theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 5 Thông tư 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 của Bộ Xây dựng hay không?

2. Mặt hàng khai báo là “Đá vôi dạng viên dùng để luyện kim thu được từ quá trình sàng tuyển đá vôi, cỡ hạt 10-60mm” có nguồn gốc mua từ doanh nghiệp có giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng chịu sự điều chỉnh của Thông tư 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 của Bộ Xây dựng hay Thông tư 41/2012/TT-BCT ngày 21/12/2012 của Bộ Công Thương?

Tổng cục Hải quan xin trao đổi và xin nhận được ý kiến trả lời của quý Bộ trước ngày 30/9/2014./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ tỉnh Quảng Ninh (để biết);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Điều 5. Hồ sơ xuất khẩu khoáng sản bao gồm:

...

3. Các giấy tờ chứng minh nguồn gốc khoáng sản như sau:

...

c) Đối với doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh hoạt động xuất khẩu khoáng sản mua khoáng sản đã qua chế biến để xuất khẩu: Doanh nghiệp phải có hợp đồng mua bán, bản sao công chứng các giấy phép khai thác khoáng sản, hoá đơn thuế giá trị gia tăng và giấy chứng nhận đầu tư dự án chế biến khoáng sản của bên bán.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 5. Hồ sơ xuất khẩu khoáng sản bao gồm:
...

3. Các giấy tờ chứng minh nguồn gốc khoáng sản như sau:
...

c) Đối với doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh hoạt động xuất khẩu khoáng sản mua khoáng sản đã qua chế biến để xuất khẩu: Doanh nghiệp phải có hợp đồng mua bán, bản sao công chứng các giấy phép khai thác khoáng sản, hoá đơn thuế giá trị gia tăng và giấy chứng nhận đầu tư dự án chế biến khoáng sản của bên bán.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11526/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 22/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 11526/TCHQ-GSQL

233

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
250243