• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 11540/TCHQ-GSQL năm 2014 tăng cường kiểm tra, giám sát thực phẩm nhập khẩu từ Đài Loan do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 11540/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11540/TCHQ-GSQL
V/v tăng cường kiểm tra, giám sát thực phẩm NK từ Đài Loan

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Trong thời gian gần đây, trên nhiều kênh truyền hình và báo chí có xuất hiện thông tin tại Đài Loan có dầu ăn được sản xuất bị nhiễm bẩn và thực phẩm được chế biến từ dầu ăn bị nhiễm bẩn xuất khẩu đi các nước, trong đó có Việt Nam.

Để xử lý và ngăn chặn kịp thời thực phẩm bị nhiễm bẩn nhập khẩu từ Đài Loan vào Việt Nam, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc tăng cường biện pháp kiểm tra, giám sát hàng hóa thuộc đối tượng nêu trên như sau:

1. Thực hiện biện pháp kiểm tra thực tế hàng hóa đối với các lô hàng nhập khẩu từ Đài Loan có mặt hàng dầu ăn hoặc thực phẩm chế biến từ dầu ăn; thông báo cho cơ quan kiểm tra an toàn thực phẩm áp dụng biện pháp kiểm tra chặt đối với các lô hàng nhập khẩu này.

2. Các lô hàng trên sau khi đăng ký kiểm tra an toàn thực phẩm phải được bảo quản tại cửa khẩu nhập đến khi có kết quả kiểm tra đạt yêu cầu nhập khẩu mới được thông quan (không giải quyết cho doanh nghiệp đưa về kho bảo quản).

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Cục Điều tra chống buôn lậu;
- Ban quản lý rủi ro;
- Lưu: VT, GSQL (02).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11540/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 23/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 11540/TCHQ-GSQL

192

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
250245