• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật kế toán


 

Công văn 11569/CT-TTHT năm 2017 về xuất hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 11569/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11569/CT-TTHT
V/v Hóa đơn

Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH Misumi Việt Nam
Địa chỉ: Phòng 208, tầng 2, tòa nhà Sacom-Chip sáng, Lô T2-4, đường D, Phường Tân Phú, Quận 9, TP HCM.
Mã số thuế: 0107514576-001

Trả lời văn bản số 21092017/MV-CV ngày 21/9/2017 của Công ty về xuất hóa đơn, Cục thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Căn cứ Điểm a Khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 về lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ:

"2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn

a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn

Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.

…”

Căn cứ theo các quy định trên, trường hợp Công ty sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) để bán hàng cho doanh nghiệp chế xuất, trong đó theo hợp đồng ký kết hàng hóa được giao làm nhiều lần trong tháng thì mỗi lần Công ty giao hàng phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa được giao tương ứng. Việc Công ty đề nghị xuất 1 hóa đơn GTGT vào thời điểm giao hàng cuối cùng trong tháng cho các lô hàng đã giao trước đó là không phù hợp với quy định. Để thuận lợi cho hoạt động của Công ty, Công ty có thể nghiên cứu sử dụng hình thức hóa đơn điện tử theo quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC .

Cục Thuế TP trả lời để Công ty biết và thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại công văn này.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra 2;
- Phòng PC;
- Lưu: VT, TTHT.
2089/17/pntsi

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nam Bình

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11569/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Nguyễn Nam Bình
Ngày ban hành: 27/11/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 11569/CT-TTHT

228

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375886