• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


 

Công văn 1157/BGDĐT-KHTC đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp năm 2013 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Tải về Công văn 1157/BGDĐT-KHTC
Bản Tiếng Việt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1157/BGDĐT-KHTC
V/v: đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh TCCN năm 2013

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi: Các trường trung cấp chuyên nghiệp

Ngày 17 tháng 12 năm 2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn số 8646/BGDĐT-KHTC đề nghị các cơ sở đào tạo thực hiện việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013 theo quy định tại Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT ngày 02/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn còn một số trường trung cấp chuyên nghiệp chưa nộp đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013 (danh sách kèm theo).

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường trung cấp chuyên nghiệp khẩn trương thực hiện đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013 theo Phụ lục 1, Phụ lục 2 của công văn số 8646/BGDĐT-KHTC ngày 17/12/2012 và gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 7/03/2013 theo địa chỉ sau:

Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, địa chỉ : số 49 - Đại Cồ Việt, Hà Nội

Đề nghị các cơ sở đào tạo khẩn trương đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013 về Bộ Giáo dục và Đào tạo đúng thời hạn quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr Bùi Văn Ga (để b/c);
- Vụ GDCN;
- Website Bộ GD&ĐT;
- Lưu VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH-TÀI CHÍNH
Nguyễn Ngọc Vũ

 

DANH SÁCH

CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO CHƯA NỘP ĐĂNG KÝ CHỈ TIÊU NĂM 2013

Stt

Cơ sở đào tạo

 

Tổng cộng

I

ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

1

Tr Trung cấp Công nghệ và Kinh tế Đối ngoại

2

Tr Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Đông Á

3

Tr Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Công nghệ Hà Nội

4

Tr Trung cấp giao thông vận tải Hà Nội

5

Tr Trung cấp Nông nghiệp Hà Nội

6

Tr Đào tạo Cán bộ Lê Hồng Phong

7

Tr Trung cấp Công nghệ Anhstanh

8

Tr Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô

9

Tr Trung cấp Công nghệ và Quản trị Kinh doanh Hà Nội

10

Tr Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Ba Đình

11

Tr Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Thăng Long

12

Tr Trung cấp Công nghệ - Quản trị kinh doanh Lê Quý Đôn

13

Tr Trung cấp Kinh tế - Du lịch Hoa Sữa

14

Tr Trung cấp Công Thương Hà Nội

15

Tr Trung cấp Kinh tế - Tài chính Hà Nội

16

Tr Trung cấp Bách khoa Hà Nội

17

Tr Trung cấp Y - Dược Phạm Ngọc Thạch

18

Tr Trung cấp Kỹ thuật và Điều dưỡng Hà Nội (đổi tên)

19

Tr Trung cấp Công nghiệp Hà Nội

 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

1

Tr Trung cấp Kinh tế Kỹ Thuật Hải Phòng

 

TỈNH HẢI DƯƠNG

1

Tr Trung cấp Kỹ thuật và Công nghệ Hải Dương

 

TỈNH HƯNG YÊN

1

Tr Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật Hưng Yên

2

Tr Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên

3

Tr Trung cấp Công nghệ kinh tế Việt - Hàn

 

TỈNH VĨNH PHÚC

1

Tr Trung cấp kỹ thuật Vĩnh Phúc

2

Tr Trung cấp Kỹ thuật Công nghiệp

3

Tr Trung cấp Văn hoá - Nghệ thuật Vĩnh Phúc

 

TỈNH NAM ĐỊNH

1

Tr Trung cấp Văn hoá - Nghệ thuật Nam Định

2

Tr Cao đẳng nghề Nam Định

 

TỈNH THÁI BÌNH

1

Tr Trung cấp Nông nghiệp Thái Bình

2

Tr Chính trị Thái Bình

 

TỈNH QUẢNG NINH

1

Tr Trung cấp Kinh tế Quảng Ninh

II

MIỀN NÚI PHÍA BẮC

 

TỈNH YÊN BÁI

1

Tr Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật

2

Tr Trung cấp Thể dục Thể thao

 

TỈNH SƠN LA

1

Tr Trung cấp Kinh tế-Kỹ thuật Sơn La

 

TỈNH PHÚ THỌ

1

Tr Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật Phú Thọ

 

TỈNH BẮC GIANG

1

Tr Trung cấp Y - Dược Bắc Giang

 

TỈNH THÁI NGUYÊN

1

Tr Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Hà Thái

 

TỈNH BẮC CẠN

1

Tr TC Y tế Bắc Cạn

III

BẮC TRUNG BỘ

 

TỈNH THANH HÓA

1

Tr Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật VISTCO

2

Trường Chính trị Thanh Hoá

3

Tr Trung cấp Tuệ Tĩnh(đã đổi tên)

 

TỈNH NGHỆ AN

1

Tr Trung cấp Du lịch Miền Trung

 

TỈNH QUẢNG TRỊ

1

Tr Trung cấp Bùi Dục Tài

 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

1

Tr Trung cấp Giao thông Vận tải Huế

2

Tr Trung cấp Âu Lạc

3

Tr Trung cấp Thể dục-Thể thao Huế

IV

ĐÔNG NAM BỘ

 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

1

Tr Trung cấp Tây Bắc

2

Tr Trung cấp Tư thục Điều dưỡng và Kỹ thuật Y tế Hồng Đức

3

Tr Trung cấp Quang Trung

4

Tr Trung cấp Kinh tế và Du lịch Tân Thanh

5

Tr Trung cấp Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

6

Tr Trung cấp Công nghệ thông tin Sài Gòn

7

Tr Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tây Nam ¸

8

Tr Trung cấp Tổng hợp Kinh tế và Công nghệ Gia Định

9

Tr Trung cấp Tổng hợp Đông Nam Á

10

Tr. Trung cấp Thông tin truyền thông TP HCM

11

Tr. Trung cấp kinh tế công nghệ Gia Định

 

TỈNH ĐỒNG NAI

1

Tr Trung cấp Kỹ thuật Công nghiệp Đồng Nai

2

Tr Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật Đồng Nai

 

TỈNH BÌNH DƯƠNG

1

Tr Trung cấp Kinh tế Công nghệ Đông Nam

2

Tr Trung cấp Kinh tế Bình Dương

3

Tr Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch Bình Dương

 

TỈNH TÂY NINH

1

Tr Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tân Bách Khoa

 

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

1

Tr Trung cấp Công nghệ Thông tin Bà Rịa - Vũng Tàu

V

NAM TRUNG BỘ

 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

1

Tr Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Miền Trung

2

Tr Trung cấp Kỹ thuật Nghiệp vụ Việt á

3

Tr Trung cấp Tư thục Kinh tế Kỹ thuật Đức Minh

 

TỈNH QUẢNG NAM

1

Tr Trung cấp Bách khoa Quảng Nam

2

Tr Trung cấp Văn hoá, nghệ thuật và Du lịch Quảng Nam

 

TỈNH QUẢNG NGÃI

1

Tr Trung cấp Chính trị Quảng Ngãi

 

TỈNH PHÚ YÊN

1

Tr Trung cấp Y tế Phú Yên

 

TỈNH KHÁNH HÒA

1

Tr Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Trần Đại Nghĩa

2

Tr Trung cấp Thái Bình Dương

VI

TÂY NGUYÊN

 

TỈNH ĐĂK LĂK

1

Tr Trung cấpTrường Sơn

2

Tr Trung cấp Kinh tế- Công nghệ Tây Nguyên

3

Tr Trung cấp Đam San

 

TỈNH LÂM ĐỒNG

1

Tr Trung cấp Chính trị Lâm Đồng

VII

ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

 

TỈNH LONG AN

1

Tr Chính trị

2

Tr Trung cấp Việt Nhật

 

TỈNH TIỀN GIANG

1

Tr Trung cấp Bách Khoa Gò Công

2

Tr Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tiền Giang

 

THÀNH PHỐ CẦN THƠ

1

Tr Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật Cần Thơ

 

TỈNH VĨNH LONG

1

Trường Chính trị Phạm Hùng

 

TỈNH CÀ MAU

1

Tr Chính trị Cà Mau

Các trường trực thuộc các bộ, ngành

 

BỘ CÔNG THƯƠNG

1

Tr Cao đẳng nghề Kinh tế Kỹ thuật Vinatex

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1

Tr Cao đẳng nghề Cơ điện - Xây dựng Tam Điệp

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

1

Tr Trung cấp Nghiệp vụ Công đoàn Giao thông vận tải

1

Tr Cán bộ quản lý Giao thông Vận tải

 

BỘ XÂY DỰNG

1

Tr Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Vinh

 

BỘ CÔNG AN

1

Tr Trung cấp Cảnh sát nhân dân III

2

Tr Trung cấp Cảnh sát nhân dân IV

3

Tr Trung cấp Cảnh sát Vũ trang

4

Tr Trung cấp Cảnh sát giao thông

 

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

1

Tr TC TCCN Nha Trang

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1157/BGDĐT-KHTC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Nguyễn Ngọc Vũ
Ngày ban hành: 25/02/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1157/BGDĐT-KHTC

193

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
173956