• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Báo chí


 

Công văn 11590/VPCP-V.I năm 2017 về xử lý phản ánh của báo chí về vụ việc bắt giữ 6 đối tượng sản xuất và buôn bán dầu nhờn giả do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 11590/VPCP-V.I
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11590/VPCP-V.I
V/v xử lý phản ánh của báo chí về vụ việc bắt giữ 6 đối tượng sản xuất và buôn bán dầu nhờn giả

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công an, Quốc phòng, Tài chính, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Đ
ài Truyền hình Việt Nam;
-
Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia;
- Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

Một số báo ra ngày 14 tháng 10 năm 2017 phản ánh lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế và Tham nhũng, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện, bắt giữ 6 đối tượng sản xuất, buôn bán khối lượng lớn dầu nhờn giả thương hiệu một số hãng nổi tiếng. Về việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Biểu dương Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế và Tham nhũng (PC46) Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị phối hợp trong vụ việc phát hiện, bắt giữ các đối tượng sản xuất, kinh doanh dầu nhờn gi, kém chất lượng.

2. Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an các địa phương đẩy mạnh công tác điều tra, nắm chắc địa bàn hoạt động của các đối tượng, cơ sở sản xuất, kinh doanh xăng dầu giả, kém chất lượng, triệt phá kịp thời, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

3. Các bộ, ngành, cơ quan chức năng và các địa phương đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện Kế hoạch số 410/KH-BCĐ 389 ngày 14 tháng 6 năm 2017 của Ban Ch đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg TT Trươ
ng Hòa Bình (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN L
ê Mạnh Hà, các Vụ: CN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.I(3), PC.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Mạnh Hà

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11590/VPCP-V.I   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Lê Mạnh Hà
Ngày ban hành: 31/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Công nghiệp, Thông tin báo chí, xuất bản   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 11590/VPCP-V.I

363

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
366016