• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Vướng mắc C/O


 

Công văn 116/TCHQ-GSQL năm 2018 về vướng mắc C/O do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 116/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 116/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đng Nai

Trên cơ sở báo cáo vướng mắc của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai kiến nghị với Đoàn công tác kiểm tra xuất xứ, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính về việc xử lý các vướng mắc liên quan đến nộp bổ sung C/O, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Về khai báo nộp bổ sung C/O:

Cơ quan hải quan chấp nhận nộp bổ sung C/O cho các lô hàng nhập khẩu với điều kiện tại thời điểm làm thủ tục hải quan người khai hải quan có công văn đăng ký nộp bổ sung C/O và được Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai chấp nhận. Thời hạn nộp bổ sung thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 12802/BTC-TCHQ ngày 14/9/2016, số 13959/BTC-TCHQ ngày 4/10/2016 và số 3019/BTC-TCHQ ngày 9/3/2017.

2. Về nộp bổ sung C/O:

Đối với các tờ khai đăng ký trước ngày 11/9/2017, cơ quan hải quan chấp nhận nộp bổ sung C/O (hướng dẫn tại công văn số 13959/BTC-TCHQ ngày 4/10/2016) cho các trường hợp đăng ký tờ khai bổ sung sau thông quan AMA sau 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nhưng có công văn nộp bổ sung C/O có xác nhận của cơ quan hải quan về việc đã nộp bổ sung C/O trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai.

Đối với các tờ khai đăng ký kể từ ngày 11/9/2017, yêu cầu Cục Hi quan tỉnh Đồng Nai thực hiện đúng hướng dẫn tại công văn số 5975/TCHQ-GSQL ngày 11/9/2017.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lư
u VT, GSQL (3 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 116/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 09/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 116/TCHQ-GSQL

312

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
407685