• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

Văn bản pháp luật về Điều kiện kinh doanh

 

Công văn 1161/VPCP-KTTH năm 2016 về cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1161/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1161/VPCP-KTTH
V/v cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Công Thương.

Về báo cáo của Bộ Công Thương tại văn bản số 717/BCT-XNK ngày 21 tháng 01 năm 2016 về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo cho Công ty TNHH Tài Lộc Khang Thịnh Phát, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

Việc thu hồi và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công Thương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TKBT, TH, TGĐ C
ng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3). LT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
CHỦ NHIỆM
N
guyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1161/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 24/02/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Doanh nghiệp, hợp tác xã, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1161/VPCP-KTTH

2.181

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
303672