• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật quy hoạch đô thị


Văn bản pháp luật về Luật di sản văn hóa

 

Công văn 11637/VPCP-KGVX năm 2019 về thông tin di sản văn hóa, không gian kiến trúc đô thị ở thành phố Hồ Chí Minh đang bị đe dọa trước áp lực về quá trình phát triển đô thị do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 11637/VPCP-KGVX
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11637/VPCP-KGVX
V/v xử lý thông tin báo nêu

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2019

 

Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Báo Vietnamnet ngày 03 tháng 12 năm 2019 có bài viết “Việt Nam bước vào cuộc đua mới 919 tỷ USD”, trong đó có nêu: “Du lịch chăm sóc sức khỏe dự kiến tăng trưởng khoảng 7,5%/năm, có trị giá 919 tỷ USD vào năm 2022. Việt Nam có nhiều cơ hội khai thác loại hình du lịch chăm sóc sức khỏe, hướng đi thông minh và không quá khó khăn để đầu tư xây dựng môi trường kinh doanh du lịch chăm sóc sức khỏe. Hiện nhiều doanh nghiệp lớn về du lịch nghỉ dưỡng đã tham gia phân khúc này và đang triển khai nhiều dự án”.

Báo VietnamPlus điện tử ngày 09/12 năm 2019 có bài viết “Các di sản văn hóa, không gian kiến trúc bị đe dọa trước áp lực đô thị”, trong đó có nêu: “Tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều di sản văn hóa, không gian kiến trúc đô thị ở thành phố đang bị đe dọa trước áp lực về quá trình phát triển đô thị”.

Báo VTV điện tử ngày 09 tháng 12 năm 2019 có bài viết “Lượng khách quốc tế quay trở lại Việt Nam chưa tới 40%”, trong đó có nêu: “Lượng khách quốc tế đến Việt Nam hàng năm tăng cao, nhưng tỷ lệ quay trở lại thp, chỉ từ 10-40%. Chi tiêu của khách du lịch cũng không cao, trung bình hơn 1.000 USD cho một chuyến 9 ngày”.

Về những nội dung nêu trên, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để nghiên cứu và có giải pháp xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Quý Bộ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT;
-
Lưu: VT, KGVX(3).đdt

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11637/VPCP-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 21/12/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 11637/VPCP-KGVX

90

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
439666