• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 11640/TCHQ-TXNK năm 2014 về cưỡng chế thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 11640/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11640/TCHQ-TXNK
V/v cưỡng chế thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi:

Công ty Cổ phần ĐT và PT CN Việt Nam.
(Đ/c: Tầng 9 - Nhà A - Nguyễn Tuân - Thanh Xuân - Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 40 CV/ĐT ngày 04/09/2014 của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ Việt Nam về việc xử lý nợ thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 46 Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 25/10/2013 của Chính phủ, thì “việc tạm dừng áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan phải bảo đảm: không có nợ thuế quá hạn, tiền chậm nộp, tiền phạt của các lô hàng khác; phải nộp thuế trước khi thông quan đối với lô hàng đang làm thủ tục; số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đang còn nợ phải được tổ chức tín dụng bảo lãnh theo quy định”, Công ty được tiếp tiếp tục làm thủ tục nhập khẩu nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

1. Ngoài số tiền nợ phạt chậm nộp phát sinh trong thời gian gia hạn nợ thuế của số tiền thuế đã được gia hạn và số tiền phát sinh trong thời hạn di dời cơ sở sản xuất kinh doanh, Công ty không có khoản nợ thuế quá hạn, tiền chậm nộp, tiền phạt của các lô hàng khác tại thời điểm đăng ký tờ khai.

2. Công ty phải nộp thuế trước khi thông quan đối với lô hàng đang làm thủ tục.

3. Công ty có thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng đối với số tiền chậm nộp đang còn nợ.

Thời gian được giải tỏa cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan áp dụng theo thời hạn bảo lãnh của tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan thông báo để Quý Công ty biết và thực hiện./. 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP. Hải Phòng (để t/h);
- Lưu: VT, TCHQ-TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

- Nội dung này được đính chính bởi Điểm 1 Công văn 11806/TCHQ-VP năm 2014

Do sơ suất trong quá trình soạn thảo văn bản, Tổng cục Hải quan xin đính chính công văn số 11640/TCHQ-TXNK ngày 25/9/2014 với nội dung cụ thể như sau:

1/ Tại công văn số 11640/TCHQ-TXNK ngày 25/9/2014 đã in:

“Kính gửi: Công ty cổ phần ĐT và PT CN Việt Nam.

(Đ/c: Tầng 9 - Nhà A- Nguyễn Tuân - Thanh Xuân - Hà Nội)”

Nay sửa lại là:

“Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ Việt Nam.

(Đ/c: Thôn Ngọc Đà, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên)”

Xem nội dung VB
Nội dung này được đính chính bởi Điểm 1 Công văn 11806/TCHQ-VP năm 2014
- Nội dung này được đính chính bởi Điểm 2 Công văn 11806/TCHQ-VP năm 2014

Do sơ suất trong quá trình soạn thảo văn bản, Tổng cục Hải quan xin đính chính công văn số 11640/TCHQ-TXNK ngày 25/9/2014 với nội dung cụ thể như sau:
...
2/ Tại công văn số 11640/TCHQ-TXNK ngày 25/9/2014 đã in: “Trả lời công văn số 40 CV/ĐT ngày 04/09/2014 của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ Việt Nam”.

Nay sửa lại là: “Trả lời công văn số 40 CV/ĐT ngày 09/09/2014 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ Việt Nam”.

Xem nội dung VB
Nội dung này được đính chính bởi Điểm 2 Công văn 11806/TCHQ-VP năm 2014
Điều 46. Dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
...
5. Việc tạm dừng áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đảm bảo: Không có nợ thuế quá hạn, tiền chậm nộp, tiền phạt của các lô hàng khác; phải nộp thuế trước khi thông quan đối với lô hàng đang làm thủ tục; số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đang còn nợ phải được tổ chức tín dụng bảo lãnh theo quy định.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11640/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 25/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 11640/TCHQ-TXNK

127

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
251011