• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật kế toán


Văn bản pháp luật về Hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ

 

Công văn 11703/CT-TTHT năm 2017 về lập hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 11703/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THU TP. H CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11703/CT-TTHT
V/v: lập hóa đơn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Trung tâm thương mại và dịch vụ Công ty CP điện tử Biên Hòa
Địa chỉ: 97 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM
Mã số thuế: 3600254548-003

Trả lời văn bản số ngày 30/10/2017 của Trung tâm về lập hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2.8 Phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ đối với một số trường hợp:

“Tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, người bán đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phn hàng hóa, khi xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi rõ hàng hóa trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT (nếu có).

…”

Trường hợp Trung tâm bán hàng hóa, đã xuất hóa đơn cho người mua là hộ kinh doanh cá thể sử dụng hóa đơn trực tiếp, hai bên đã kê khai thuế, sau đó người mua trả lại hàng do không đúng quy cách, chất lượng thì người mua phải lập hóa đơn theo hướng dẫn tại Khoản 2.8 Phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC nêu trên.

Cục Thuế TP thông báo Trung tâm biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P
.KT3;
- P
.PC;
- Lưu: VT, TTHT.
2348/17 quan

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nam Bình

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11703/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Nguyễn Nam Bình
Ngày ban hành: 28/11/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 11703/CT-TTHT

175

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375892