• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 11728/TCHQ-TXNK năm 2014 về việc hoàn thuế xuất nhập khẩu đối với lô hàng gỗ hương tía tái xuất ra nước ngoài quá thời hạn 365 ngày kể từ ngày thực tế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 11728/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11728/TCHQ-TXNK
V/v ghi nhận vướng mắc

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Đà Nẵng

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1815/HQĐNg-KTSTQ ngày 17/09/2014 của Cục Hải quan TP. Đà Nẵng về việc hoàn thuế xuất nhập khẩu đối với lô hàng gỗ hương tía của Công ty TNHH MTV Mãi Phát tái xuất ra nước ngoài quá thời hạn 365 ngày kể từ ngày thực tế nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Hiện nay, Tổng cục Hải quan đang nghiên cứu xử lý vướng mắc liên quan đến việc hoàn thuế đối với các lô hàng gỗ tái xuất ra nước ngoài quá thời hạn 365 ngày kể từ ngày thực tế nhập khẩu. Tổng cục Hải quan ghi nhận vướng mắc của Cục Hải quan TP. Đà Nẵng và có văn bản trả lời trong thời gian sớm nhất.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Đà Nẵng được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Hồng Vân

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11728/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Hồng Vân
Ngày ban hành: 26/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 11728/TCHQ-TXNK

121

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
251174